Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Vpisal sem se, ker vzgajajo bodoče vodje

30 maj 2022

Lidija Goljat Prelogar, ravnateljica Strokovne-tehniške gimnazije ŠC Kranj je slišala enega od svojih dijakov, ko je rekel: »Na to šolo sem se vpisal, ker vzgajajo bodoče vodje.« Kar jo je vodilo v organizacijo Male šolo vodenja za dijake.

Tako je nastala še ena nova oblika dela z dijaki v okviru njihove šolske prioritete spodbujanja podjetnosti in inovativnosti pri dijakih. Goljat Prelogar je dejala: »Naša tehniška gimnazija ima zelo jasne cilje in vrednote in poleg tega, da vzgajamo bodoče inženirke in inženirje, je ena izmed naših pomembnih vrednot tudi ta, da vzgajamo bodoče vodje.«

Malo šolo vodenja so pripravili na pobudo dijakov v sodelovanju z zunanjimi partnerji, pri čemer so jim na pomoč priskočila različna podjetja in njihovi predstavniki. Malo šolo vodenja so pilotsko izvedli v dveh dneh v maju 2022 oz. v vsebinsko različnih dveh delih, na njej pa je sodelovalo 23 dijakov od 1. do 3. letnika.

Prvi dan so dijaki v podjetju Iskratel sodelovali na okrogli mizi na temo vodenja, trajnosti, javnega nastopanja in osebnega brandinga. Prav tako so si ogledali tudi en del podjetja, kar jim je bilo še posebej všeč. V torek so poslušali osebno zgodbo Gregorja Kite, direktorja kakovosti v podjetju Iskraemeco, ki je dijake navdušil s svojo zgodbo, prav tako pa jih je spodbudil k razmišljanju o tem, kakšne lastnosti potrebuješ, da postaneš vodja, katere kompetence so za to pomembne. V nadaljevanju pa je z dijaki izvedla delavnico Ajda Novak, direktorica podjetja OTB Marketing, ki je dijakom predstavila elemente dobrega življenjepisa ter osebnega brandinga prek platfome Linkedin.

Po besedah dijakov po zaključku Male šole vodenja, so nanje največji vtis naredile ravno osebne življenjske zgodbe predavateljev, njihova pozitivna naravnanost in sproščenost ter da so komunikacijske veščine pogosto bolj pomembne od same (smeri) izobrazbe. Všeč jim je bilo tudi to, da so lahko aktivno sodelovali pri razlagah in zastavljali ter odgovarjali na vprašanja. Kot najbolj uporabno in koristno pa se jim je zdelo, da so bolje spoznali, kakšna je pot do tega, da postaneš vodja in kakšen naj bi bil vodja, da je potrebno verjeti vase in delati na sebi, da je službo potrebno iskati na področjih, ki te veselijo, imaš strast za njih, ne pa nujno tam, kjer se obeta najvišja plača, ter da so se spoznali s platformo Linkedin.