Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Inženirke in inženirji bomo! tudi na Mednarodnem forumu o enaki zastopanosti žensk in moških