Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Znanje in uspeh posameznika sta odvisna od njegove samoiniciativnosti