Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Tratin Dan žensk in deklet v znanosti