Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


V STEAM poklicih je zaposlenih nesorazmerno malo žensk