Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Vpisal sem se, ker vzgajajo bodoče vodje