Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Inženir ima občutek, da nič ni nemogoče