Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Mitja Mitnjek

Inženir elektrotehnike

 

 

Zakaj si se odločil za ta študij elektrotehnike?

Odločal sem se med študijem elektrotehnike in strojništva. Stremel sem k temu, da bom v prihodnosti zagotovo našel zaposlitev in v časih mojega vpisa na študij je bilo povpraševanje po teh poklicih zelo veliko.

K odločitvi za študij elektrotehnike je malo pripomogel tudi dogodek, ko sem se doma odločil zamenjati stikalo za luč. Seveda nisem pomislil na svojo varnost in sem se dela lotil pod električno napetostjo. Lahko si predstavljate, da se je med samim opravilom zaiskrilo. Izključil sem električno napetost do stikala in končal opravilo. Odločitev med strojništvom in elektrotehniko je bila nato lažja.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Na študijska leta imam zelo lepe spomine. Znali smo poprijeti za učenje, obenem pa smo poiskali tudi priložnosti za družabno življenje. Na fakulteti smo bili študenti obravnavani na visokem in spoštljivem nivoju. Dobil sem občutek, da nas profesorji in asistenti želijo naučiti za nadaljnje delo. Prenos znanja je temeljil na razumevanju snovi, ki smo jo nato poskušali podkrepiti s praktičnimi vajami.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Matematičnega znanja, ki sem ga pridobil na študiju, pri delu ne uporabljam. Študij me je predvsem naučil, da je vsaka težava rešljiva in da je poti do rešitve več. Vedno pa je treba izbrati le eno pot do rešitve in iti po njej do konca, saj v primeru mešanja različnih metod nastane kaos. Predvsem sem se naučil, da je vedno treba gledati široko in si pri svojem delu pomagati z vsem, kar je ponujeno.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju BSH trenutno opravljam dve vlogi: sem tehnolog kakovosti in Agile Coach (član programa Agile Pioneer).

Kot tehnolog kakovosti sodelujem pri postopku potrjevanja novih kosov izdelka, pripravljam analize reklamiranih artiklov, skrbim za kakovost končnih izdelkov, pripravljam in urejam dokumentacijo ter delovna navodila za končno kontrolo izdelkov. Z eno besedo, prvi sem tam, kjer so težave.

Kot Agile Coach skrbim za podporo produktni skupini (razvojni ekipi, ki razvija aparate določene družine) z moderiranjem sestankov in stand-up meetingov, reševanjem nesoglasij znotraj ekipe. Člane ekipe motiviram, da razvijejo in pokažejo svoje najboljše talente, organiziram tudi team buildinge in agilne delavnice. Na splošno skrbim za razvoj agilne kulture in miselnosti na nivoju podjetja.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju BSH?

Pri delu, ki ga opravljam, najbolj cenim zaupanje nadrejenih v moje sposobnosti, kar se odraža v tem, da imam pri reševanju problematike zadostno količino svobode kreativnega in kritičnega razmišljanja, kako najti rešitev. To krepi moje osebno zadovoljstvo in mi daje občutek dodane vrednosti.  V podjetju je zelo dobro poskrbljeno za izobraževanja, ki jih skupaj z vodji izberemo na podlagi lastnih želja in ciljne usmeritve v dolgoročni karierni razvoj posameznika in tudi podjetja. Znotraj podjetja so tudi možnosti za začasno službovanje izven meja Slovenije. Timski duh in medsebojni odnosi so na visokem nivoju, prav tako ni zaznati ovir pri komunikaciji z vodstvom. Podjetje je perspektivno in stremi k prihodnosti, kar se kaže pri samem razvoju kadrov in nenazadnje tudi na razvoju produktov.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Velik izziv mi predstavlja koordinacija in usklajevanje dveh različnih pozicij dela v podjetju ter določanje prioritet nalog na obeh delih.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Pri mojem delu je pomembno predvsem vodenje, dobra komunikacija in delo v timu. V vlogi Agile Coach-a se spopadam z vodenjem sestankov, usmeritve tima in moderiranjem delavnic, zato so mehke veščine res pomembne. Vsekakor lahko to prenesem tudi na drugo polovico svojega dela, kjer je ogromno komunikacije znotraj tima in sodelovanja z ostalimi oddelki.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

V nobeni izmed vlog, ki jih opravljam, ne vidim možnosti nadomestila z umetno inteligenco.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Zagotovo lahko rečem, da se moja stroka lahko poveže s katerokoli drugo stroko, predvsem pa z marketingom in prodajo.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Predvsem se vidim v vlogi tradicionalnega vodje in projektnega vodje, kjer do izraza pride tudi tehnično znanje.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Ja, če bi se še enkrat odločal, bi prav tako študiral elektrotehniko.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Najsrečnejši človek je tisti, ki pozna svoje želje, saj tako lahko sledi svojemu cilju. Najuspešnejši pri delu smo takrat, kadar to delo opravljamo s strastjo. Najdite željo in strast v sebi in ji sledite.

 

Inženir elektrotehnike lahko postaneš s študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.