Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Jernej Jeseničnik

Gospodarski inženir

 

 

Zakaj si se odločil za študij gospodarskega inženirstva?

Od nekdaj me je zanimala tehnologija in vse, kar je povezano z razvojem novih tehnologij. Že kot otrok sem v delavnici z dedkom ali očetom vedno nekaj ustavarjal. Navdušen sem bil predvsem nad dejstvom, da je dedek vedno znal popraviti ali izdelati vsako napravo doma v lastni delavnici. Kasneje sem tudi sam mnogo raje kot, da bi kakšno napravo kupil, le to izdelal sam, bodisi po navodilih iz interneta bodisi s pomočjo lastne domišljije.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Že od začetka študija sem bil navdušen nad načinom, kako program združuje znanja strojništva z ekonomijo in poslovanjem. Menim, da ravno povezava teh področij pritegne študenta in da progamu poseben čar. Z dobro mero discipliniranosti in uspešnim razporejanjem časa med študijske dejavnosti ter nočno študentsko življenje, postanejo študentska leta res ena najlepših in nepozabnih. S prijatelji smo redko izpustili kakšno zabavo vendar to ni bil nikoli razlog, da bi zamudili predavanja ali padli na kakšnem izpitu. Če je bilo potrebno, smo se kolokvijev ali vaj udeležili tudi brez vmesnega spanca.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Marsikdo me še danes, po končanem študiju, vpraša, kaj diplomirani gospodarski inženir zna. Takrat preprosto odgovorim, da razumeš kako nekaj deluje, stvar znaš izdelati in jo nenazadnje tudi prodati.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju Uniforest opravljam delo prodajnega inženirja. To delovno mesto zahteva predvsem znanja iz področja ekonomije in jih združuje z znanjem strojništva. Skrbim predvsem za prodajo strojev distributerjem v tujini, jim nudim tehnično podporo in svetovanje pri iskanju servisnih rešitev. Z dobrim poznavanjem tehničnih lastnosti strojev in razumevanjem njihovega delovanja lahko na trgu uspešneje prodaš produkte, predvsem profesionalnim kupcem, ki se pri svojem delu soočajo s konkretnimi problemi in potrebujejo tehnične nasvete.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Uniforest?

Pri delu, ki ga opravljam, mi je všeč predvsem način dela, saj delo ni monotono. Vsakodnevno se srečujem z novimi izzivi, ki jih, z apliciranjem lastnega znanja in nasveti ostalih zaposlenih, uspešno rešujem. Zelo rad delam s svojo ekipo, saj prodajni tim sestavljamo predvsem mladi in ambiciozni posamezniki, ki se pri delu podpiramo, hkrati pa z dobro mero humorja popestrimo vsakdanjik. Pri delu ves čas sodelujem s kupci iz tujine, ki jih, v kolikor razmere to dopuščajo, tudi obiščem v njihovih podjetjih. Udeležujemo se tudi večjih sejmov, kjer pridobivamo nova znanja in iščemo nove priložnosti.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Poleg združevanja znanj tehnike in ekonomije je zanimiv izziv tudi prepletanje številnih jezikov pri komunikaciji s tujino. Glede na sodelovanje s kupci iz različnih jezikovnih področij se pri vsakodnevnem delu naučimo tudi številnih tujih izrazov.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Moje delovno mesto poleg inženirskega znanja zahteva predvsem veščine komunikacije in dela v timu. Vsakodnevno smo v stiku s kupci iz celega sveta in če želimo uspešno reševati njihove težave, moramo v podjetju nenehno sodelovati s sodelavci iz razvoja, servisa, financ ter nenazadnje tudi s proizvodnjo.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Menim, da je združevanje področij, kot ga zahteva moje delovno mesto, deloma nadomestljivo z umetno inteligenco, a vsekakor ne v celoti, saj so številna dela preveč kompleksna. Predvsem pa je nenadomestljiv osebni stik s kupci, iskanje novih poslovnih priložnostih in uveljavljanje na novih trgih, pri čemer človeški faktor igra ključno vlogo.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Moja stroka se povezuje predvsem s področjem prodaje.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Zase vidim priložnosti predvsem na področju projektnega vodenja na področju strojništva in uvajanja novih tehnologij.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Definitivno bi se danes še enkrat odločil za isto smer študija. Študij ti odpre mnogo možnosti, poda številna znanja, za katera pa je odvisno od vsakega posameznika, v kolikšni meri jih izkoristi.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Mladim bi svetoval, da pri odločitvi o študiju poslušajo predvsem sebe in upoštevajo svoje želje, kaj bi želeli v življenju početi. Med samim študijem naj uživajo v največji možni meri, pri tem pa ne pozabijo, da je uspeh njihovega študija odvisen predvsem od njih samih in vloženega dela. Kot karierni nasvet pa bi rekel le to, da je in tudi bo tehnološki napredek človeštva izjemno hiter, za kar so zaslužni predvsem številni inženirji. Bodite eden izmed njih in postanite del tega napredka.

 

Gospodarski inženir lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.