Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Lea Pilić

Inženirka elektrotehnike

 

 

Zakaj si se odločila za študij elektrotehnike?

Že od malega me je zanimala tehnika in vedno sem bila bolj praktičen tip. V tehnične vode me je usmerjal tudi oče. Ko sem bila mlajša, sem govorila, da bom vodila hidroelektrarno, kar je bila kasneje tudi moja zaključna maturitetna naloga na tehnični gimnaziji.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Moj študij je potekal tekoče. Seveda je bila moja prisotnost na predavanjih odvisna od tega, koliko me je predmet zanimal. Kadar sem kakšna predavanja izpustila, sem ta čas namenila za pomoč partnerju, ki se ukvarja z elektroinštalacijami. Prakse mi tako ni manjkalo.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Pri mojem poklicu je najbolj uporabno znanje elektroinštalacij, krmiljenja naprav in programiranja.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjejtu LTH Castings opravljam delo tehnologa robotika v oddelku Avtomatizacija procesov. Z roboti se sicer ukvarja moj sodelavec, včasih pa tudi sama kaj nastavim. Moje delo zajema programiranje linij, strojev, robotskih celic, servo motorjev in strojnega vida. Pred samim programiranjem pa je seveda potrebno linijo fizično postaviti, pripraviti elektro omaro, povezati kable za elektriko in cevi za zrak. To je delo celotnega oddelka.  

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju LTH Castings?

Pri mojem delu mi je všeč razgibanost, saj zajema tako terensko kot pisarniško delo. Vsako leto na trg prihajajo novosti, zato pri razvoju ne smemo zaspati. Seveda pa delo ne bi bilo tako zanimivo brez super ekipe. Menim, da je razvoj naših linij na zelo visokem nivoju in s tem dvigujemo produktivnosti podjetja. 

Ali bi lahko izpostavila enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Največji izziv pri mojem delu je odkrivanje napak v delovanju linij in robotskih celic. Pri vodenju projekta pa mi največji izziv predstavlja usklajevanje zunanjih izvajalcev in lovljenje zastavljenih rokov.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Poleg inženirskega znanja moje delovno mesto zahteva tudi sposobnost vodenja, komunikacije in dela v timu. Vodenje in komunikacija sta pomembni predvsem pri vodenju projekta, delo v timu pa je pomembno pri vsakodnevnem delu, saj mora cel oddelek delovati kot ekipa. Vsi skupaj pripomoremo h končnemu izdelku, pa naj bo to celotna linija ali ena sama robotska celica.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Mojega delovnega mesta ne more zamenjati umetna inteligenca, kvečjemu sem lahko jaz tista, ki bi pripomogla k delovanju umetne inteligence.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Nekega dne, ko ne bom več opravljala terenskega dela, bi se rada osredotočila samo na projektno vodenje. Mislim, da bom, glede na delo, ki ga trenutno opravljam, imela dovolj podlage in izkušenj.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Če bi še enkrat izbirala študij, bi se ponovno odločila za elektrotehniko. Bi se pa rajši odločila za visokošolski program, saj na njem pridobiš več praktičnega znanja. 

Kakšen nasvet bi dala mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Vsem mladim svetujem, naj se odločijo za smer študija, ki jih resnično zanima, saj bodo le tako z veseljem opravljali delo in posledično tudi napredovali. Vsem, ki pa še ne vedo, kaj jih zanima, pa svetujem, da pri izbiri študija upoštevajo tudi povpraševanje na trgu dela.

 

Inženir elektrotehnike lahko postaneš s študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.