Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Žan Kozan

Inženir strojništva

Zakaj si se odločil za študij strojništva?

Vedno sta mi bili blizu fizika in matematika, moja tehnična naravnanost se je pokazala tudi z izbiro srednje strojne šole. V določeni meri je k odločitvi za študij pripomogel tudi zgled v družini – oče in brat sta namreč inženirja. Vendar sem kljub temu imel pri izbiri študija manjšo dilemo, saj sem zaradi svoje športne preteklosti kolebal tudi med študijem fizioterapije in študijem na  Fakulteti za šport. Priznam, da odločitev ni bila enostavna. 

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Študij strojništva seveda ni bil najenostavnejši. Olajšalo ga je dejstvo, da je bilo veliko predmetov zelo zanimivih. Poleg pridobljenega znanja spoznaš tudi veliko ljudi s podobnimi interesi. Ti kontakti v nadaljnji karieri pogosto pridejo prav.

Skozi celoten dodiplomski študij sem tudi aktivno treniral atletiko. Usklajevanje obojega je bilo naporno, saj kljub statusu nisem imel nobenih bonitet. Zato sem razmišljal tudi o vpisu na katero od univerz v ZDA, ki so znane po odličnem usklajevanju študija in športa. Vendar se je izkazalo, da sem bil za takšno odločitev kakšno leto prepozen.

V kolikšni meri danes uporabljaš znanje, ki si ga pridobil na fakulteti?

Moram reči, da v kar veliki meri. Od razumevanja proizvodnih tehnologij do termodinamike, prenosa toplote in mehanike. Pomembno je, da razumeš celotno zgodbo produkta, ki ga podjetje ponuja, tako iz tehničnega kot iz poslovnega vidika. Veliko znanja in širine pridobiš na fakulteti, zelo pomembno pa je, da tudi po končanem študiju ne 'zaspiš'.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju Danfoss Trata sem zaposlen kot produktni inženir. Ime morda malo zavaja, saj gre za produktno vodenje in delo ni strogo inženirsko. Sem skrbnik skupine proizvodov ventilov za daljinsko ogrevanje. Skrbim, da so prodajniki na trgu dobro informirani o prednostih naših produktov, saj te informacije prenašajo do strank. Pomagam tudi pri lansiranju novih produktov na trg in umiku starih, pripravljam analize prodaje in profitabilnosti po trgih. Trenutno sodelujem pri lansiranju zelo pomembnega produkta na trg. Sodelujem z različnimi oddelki v podjetju, saj mora biti produkt tehnično ustrezen, izpolnjevati mora določene zahteve po kvaliteti, ne sme biti predrag. Poskrbeti je potrebno tudi za marketing, izobrazbo prodajnikov in ustrezno dokumentacijo. Kot produktni vodja deluješ kot nekakšen vezni člen med vsemi oddelki, ki skrbijo, da je zadovoljeno vsem zgoraj naštetim kriterijom. 

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Danfoss Trata?

Všeč mi je, da podjetje ponuja veliko priložnosti za razvoj zaposlenih. Podjetje je mednarodno, zato imaš možnost spoznati veliko ljudi, ob tem pa razvijaš tudi svoje socialne veščine, ki so zelo pomembne za uspešno sodelovanje. Sodelavci imajo veliko znanja, ki so ga z veseljem pripravljeni deliti. Delovno okolje je sproščeno, verjamem, da ima tu določen vpliv danska mentaliteta.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Moji izzivi so večinoma povezani s prioritizacijo nalog in pridobivanjem virov zanje.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Prav ti pridejo mehke veščine, dobra komunikacija in delo v timu.  Dobro je tudi splošno poznavanje ekonomije.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Zelo velika – vprašanje je samo do kakšne mere. Vedno več odločitev se sprejema na podlagi analitike in predvidevam, da bo z nadaljnjim razvojom umetne inteligence ta tehnologija postala superiorna.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Kot že omenjeno, v določeni meri aktivno sodelujem praktično z vsemi oddelki v podjetju. Izjema sta morda kadrovska služba in finance.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Priložnosti je še kar nekaj. Poleg izpopolnjevanja v že obstoječih nalogah, v prihodnosti upam na več priložnosti in izzivov, ki aktivno pripomorejo k poslovanju podjetja.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Definitivno bi se odločil enako. Študij strojništva ti da veliko znanja in omogoča veliko priložnosti v nadaljnjem kariernem razvoju. Sam sem se odločil še za podiplomski študij ekonomije, kar se je kasneje izkazalo za odlično kombinacijo. Tekom zaposlitve sem predhodno pridobljene veščine uspel nadgraditi, predvsem pa sem dobil občutek, koliko različnih aktivnosti je potrebnih za uspešno delovanje podjetja.

Kakšen nasvet bi dal mladih, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Pri izbiri študija in poklica je najpomembneje, da vas ta veseli, saj boste le tako z veseljem in kvalitetno opravljali svoje delo.

 

Inženir strojništva lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.