Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Žana Škrajnar

Sanitarna inženirka

 

 

Zakaj si se odločila za študij sanitarnega inženirstva?

V zadnjem letniku splošne gimnazije nisem vedela, kaj bi rada delala v življenju, saj me nista zanimali stroga naravoslovna ali družboslovna usmeritev. Tekom pregledovanja možnosti za vpis na fakulteto sem naletela na smer Sanitarno inženirstvo. Kratka predstavitev se mi je zdela izredno zanimiva, zato sem se še bolj poglobila v opis poklica. Sebe bi opisala kot natančno in redoljubno osebo s širokim naborom zanimanj, zato menim, da mi je bil ta poklic usojen.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Na študentska leta imam izredno lepe spomine. Spoznala sem krog dobrih prijateljic, postala sem samostojna in razširjala znanje na področjih, ki me zanimajo. Študiju sanitarnega inženirstva moraš posvetiti veliko pozornosti, saj je program sestavljen iz veliko praktičnih vaj, seminarskih nalog in samostojnega raziskovanja, vendar te tak način študija pripravi na samostojno opravljanje določenih nalog.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Na fakulteti sem se priučila predvsem samostojnosti, raziskovanja, pogleda na stvari z več zornih kotov in razmišljanja izven okvirjev. Tekom študija sem morala biti iznajdljiva in komunikativna, kar mi na sedanjem delovnem mestu pride več kot prav.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

Opravljam delo poslovnega partnerja za izobraževanje in usposabljanje na oddelku Razvoj učnih načrtov v Globalnem operativnem centru Novartis v Ljubljani. Skrbim za podporo razvoja in ohranjanja veščin, znanja in zmogljivosti za sodelavce v NTO (tj. Novartis Technical Operations). Pomagam si z ustvarjanjem in upravljanjem zahtev po kvalifikacijah GxP (tj. Good x Practice) ter z učinkovitimi možnostmi za izobraževanje, pri tem pa moram paziti, da je vse skladno z zakonodajo, internimi predpisi, dobrimi praksami in poslovnimi cilji. Z drugimi besedami: naše delo je, da ostalim oddelkom nudimo pomoč in skrbimo, da so njihovi delavci ustrezno usposobljeni za opravljanje svojega dela.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Novartis?

Všeč mi je, da omogoča osebni razvoj in napredek. Podjetje je perspektivno in stabilno, kar mi daje občutek varnosti. Trenutno delam v odlični ekipi, ki mi daje energijo, da delo opravljam dobro. Delo, ki ga opravljam, me osebnostno izpopolnjuje in mi omogoča, da se razvijam na področju izobraževanj in usposabljanj na delovnem mestu.

Ali bi lahko izpostavila enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Moje delo je vse prej kot monotono, saj mi delovno mesto omogoča, da se vsak dan spopadam z različnimi nalogami, ki vedno predstavljajo svojevrsten izziv. Vsak izziv je svoja preizkušnja, v kateri moram stopiti ven iz cone udobja.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Poleg inženirskega znanja in zmožnosti povezovanja potreb podjetja z zahtevami predpisov, so za moje delo potrebne tudi mehke veščine, predvsem komunikativnost in ekipno delo.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Menim, da bo to izredno težko, predvsem zaradi nenehnih sprememb na področju izobraževanj in usposabljanj na delovnem mestu. Po mojem mnenju bo umetna inteligenca vedno v pomoč, nikoli pa ne bo prevladovala.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Razvoj zaposlenih je pomemben del vsakega podjetja, zato menim, da je naša stroka zelo interdisciplinarna. Najbolj pa je povezana z kadrovsko službo, saj vsi delujemo na področju razvoja zaposlenih.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Poleg dela, ki ga opravljam danes, me zanima predvsem problematika tekstilne industrije, o kateri sem napisala tudi magistrsko nalogo. Zanimajo me inovativni pristopi, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja okolja in količin odpadnega tekstila.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Danes bi se odločila popolnoma enako, saj mi je študij dal širino za razvoj v poslovnem in osebnem življenju. Prav tako bi se še enkrat odločila za to delo, saj se učim in razširjam znanje o popolnoma novem področju, ki ga prej nisem poznala.

Kakšen nasvet bi dala mladim na pragu odločanja o študiju in karieri?

Mladim bi svetovala, naj poslušajo sebe, razmislijo, kaj jih zanima in iščejo študijske smeri v tem tematskem okvirju. Tudi sama nisem imela predstave o študiju in specifičnem delu, zato sem si zastavila okvirne cilje, kaj me zanima in odklanjala poslovne priložnosti, ki mi niso bile blizu. Tekom študijskih let sem sodelovala pri različnih projektih in si s tem pridobivala življenjske in poslovne izkušnje, ki mi še danes pridejo prav. Vsako stvar sem se trudila narediti kar najbolje in ta miselnost me je pripeljala do podjetja, v katerem se razvijam na vseh področjih.