Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Neja Jekovec

Inženirka tehniške varnosti

 

 

Zakaj si se odločila za študij tehniške varnosti?

Študij tehniške varnosti sem izbrala, ker je predmetnik precej razgiban. V času študija spoznaš različna področja, od psihologije dela in pravnih osnov varnosti do nevarnih snovi in varnosti v strojništvu. Pri opisu poklica mi je bilo predvsem všeč, da je delo dinamično, vključuje delo na terenu, delo z ljudmi in pisarniško delo. Velik faktor za odločitev so bile tudi dobre karierne možnosti. Varnost in zdravje pri delu je zakonska obveznost, zato bo za inženirje tehniške varnosti vedno dovolj dela.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Na študij imam lepe spomine, všeč mi je bilo, da smo s kolegi veliko sodelovali in si pomagali. Predvsem so mi bili zanimivi predmeti o varstvu pred požarom, zato sem se odločila tudi za magisterij v tujini, kjer je bil poudarek na požarni varnosti.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Na splošno so predmeti na fakulteti postavili temelje za nadaljnje izobraževanje.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju LOTRIČ Certificiranje sem zaposlena kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu. Moje delo zajema usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom, izdelavo ocene tveganja, pomoč pri meritvah delovnega okolja (osvetlitvene razmere, toplotne razmere, hrup) in pomoč pri pregledu delovne opreme.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju LOTRIČ Certificiranje?

Všeč mi je, da podjetje daje velik poudarek na izobraževanje zaposlenih in prepričana sem, da bom postala strokovnjak na svojem področju. Moje delo je sicer zelo dinamično, vsak dan je drugačen. Imam tudi super sodelavce, s katerimi se zelo dobro razumemo, ozračje v naši pisarni je sproščeno. Moje delo mi sicer daje tudi osebno zadovoljstvo. Zelo sem vesela, ko delavci pohvalijo moje predavanje o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom, čeprav se ga ponavadi nihče ne veseli.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Zaenkrat se še učim, zato je izzivov veliko. Potrebno je poznati veliko zakonov, pravilnikov in standardov, spremljati novosti in spremembe. V vsakem podjetju, ki ga prvič obiščem, se naučim kaj novega, v vsaki dejavnosti je kakšna posebnost, ki je prej še nisem srečala, zato moram biti precej iznajdljiva.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu sodelujem z različnimi strokovnjaki, zato so kompetence timskega dela ključne za uspešno delo. Pri izvajanju usposabljanj, podajanju navodil in nadzoru pa so izredno pomembne komunikacijske in vodstvene sposobnosti.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Zelo majhna. Pri našem delu je pogosto pomemben osebni pristop.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu sodelujemo s specialisti medicine dela, kadrovsko službo, pa tudi z gasilskimi društvi. Naša stroka se pri načrtovanju varnejših procesov in oblikovanju varnejših proizvodov povezuje tudi z različnimi tehničnimi področji, kot sta strojništvo in kemija.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Verjetno ne bi izbrala istega študija. Bi pa še vedno opravljala isto delo, saj študij tehniške varnosti zanj ni pogoj. Delo strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu namreč lahko opravljajo vsi z naravoslovno tehnično izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz varnosti in zdravja pri delu.

Si tekom dela odkrila kakšne druge ambicije, ki jih želiš odkrivati?

Zaenkrat sem šele na začetku svoje karierne poti.

Kakšen nasvet bi dala mladih, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Vzemite si dovolj časa za razmislek. Pričakuje se, da vsak srednješolec točno ve, kaj bo študiral, vendar je realnost pogosto drugačna.Najpomembneje je, da vam je delo zanimivo in da dobro poznate pogoje, v katerih se poklic opravlja. Sledite svojim interesom in spremljajte trg dela.