Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Dejan Gošnjak

Inženir tehniškega varstva okolja

Zakaj si se odločil za študij tehniškega varstva okolja?

Že od nekdaj me je zanimalo področje okoljske problematike. Varstvo okolja sem videl kot eno izmed prioritet, za katero se bo človeštvo zavzemalo v prihodnjih desetletjih, saj se problematika stopnjuje, istočasno pa se z enormno hitrostjo razvijajo tehnologije in ideje, s katerimi bi jo rešili. Vizija študija tehniškega varstva okolja je sovpadala z mojim pogledom na svet, zato sem se odločil za vpis.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Spominov na študentska leta je zelo veliko, večina teh je pozitivna. Definitivno lahko rečem, da je bilo to eno najlepših obdobij v mojem življenju, z veliko neprespanimi nočmi, tako zaradi zabav kot zaradi učenja. Na fakulteti me je presenetil predvsem pozitiven odnos večine profesorjev in asistentov do študentov, česar v srednji šoli nisem izkusil. Presenetljiv je bil tudi obseg snovi, zajete med predavanji, celo bolj kot sama zahtevnost snovi, zato je bila bistvena dobra organizacija in sprotno delo. Še vedno sem mnenja, da fakultete ne zaključijo najpametnejši študentje, pač pa najbolj iznajdljivi.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Znanje, ki sem ga pridobil tekom študija, poskušam dnevno nadgrajevati in uporabljati tako na delovnem mestu kot tudi v prostem času. Med ključna znanja, ki sem jih pridobil med študijem, štejem znanja o problematiki odpadnih voda in ravnanju z njimi ter o delovanju čistilnih naprav. V veliko pomoč so mi tudi izkušnje, ki sem jih pridobil na laboratorijskih vajah in znanje iz področja informatike.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju Nigrad delam v akreditiranem laboratoriju za odpadne vode, kjer opravljam naloge vzorčevalca in analitika. Obseg delovnih nalog je obširen, saj gre za zelo dinamično delovno mesto, ki zajema delo na terenu, v laboratoriju in v pisarni. Med pomembnejše naloge sodijo izvajanje obratovalnih monitoringov oziroma odvzem vzorcev, meritve pretokov, terenske meritve, razvoj in prilagoditev analiznih metod, urejanje dokumentacije, statistična obdelava podatkov, obdelava podatkov meritev in vnos podatkov v podatkovno bazo.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Nigrad?

Všeč mi je, da opravljam delo, za katerega sem se izobraževal in me dejansko veseli. Med ogromne prednosti sodi dinamično okolje, saj moje delo ni nikoli monotono in dolgočasno. Tudi s sodelavci v laboratoriju se zelo dobro razumemo.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Največji izziv, s katerim sem se soočil, je bila prilagoditev novi izdaji standarda, po katerem smo akreditirani, saj je to prineslo kar nekaj sprememb na področje mojega dela. Bistveno se je spremenilo poročanje rezultatov, kar je povzročilo kar nekaj težav.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Kot inženir moraš obvladati logično sklepanje, se neprestano učiti in raziskovati tudi področja, ki niso v sklopu inženirskega dela. Definitivno pa potrebuješ tudi dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti zaradi stika s strankami ter veliko mero potrpežljivosti in razuma, zelo pomembno je tudi znanje iz področja varnosti pri delu. Pri uvajanju na svoje delovno mesto, sem moral največ truda vložiti v poznavanje zakonodaje, statistike in kemije oz. laboratorijskega dela.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

To se mi zdi malo verjetno, vsaj ne v bližnji prihodnosti. Delo vzorčevalca bi načeloma lahko nadomestila avtomatska merilna postaja, ki bi se namestila na vseh merilnih mestih. Vendar je to v večini primerov nesmiselno iz finančnega vidika, prav tako pa bi še vedno nekdo moral opremo vzdrževati.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

To je zelo specifična stroka, prav tako sem zaposlen v laboratoriju majhnega obsega in ne pokrivamo širokega področja. Najbolj smiselno bi se mi zdelo, da bi lahko sodelovali z razvijalci in prodajalci čistilnih naprav ter drugih tehnoloških postopkov. Z izmenjavo informacij glede izkušenj, ki jih pridobimo na terenu, bi lahko izboljšali učinkovitost delovanja teh sistemov.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Zelo me zanima področje ravnanja z odpadki, še poseben izziv pa se mi zdijo podnebne spremembe, ki bodo krojile naš način življenja v prihodnosti. Zaenkrat se v tem še ne vidim, mogoče kdaj v daljni prihodnosti, saj imam trenutno drugačne plane.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Na to vprašanje zelo težko odgovorim. Če bi se še enkrat odločal, bi bila odločitev veliko težja, saj bi verjetno izbiral med tehniškim varstvom okolja, energetiko in marketingom. Tekom študija na fakulteti me je pričelo zanimati več različnih področij. V času zaposlitve se je to zanimanje še povečalo in osredotočiti sem se moral na to, kar me resnično veseli. Zato sem pred dvema letoma podal v investitorske vode in danes skoraj ves prosti čas vložim v pridobivanje novih znanj ter izkušenj na tem področju.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Premislite, kaj vas resnično veseli in kaj bi v življenju radi delali, da boste ob tem uživali. Razmislite pa tudi, kakšna prihodnost vas čaka v določenem poklicu in katere panoge so v razcvetu. Definitivno se za študij odločite sami, naj se nihče ne odloči namesto vas. Vedno poslušajte predloge in potem razmislite, kateri predlogi so za vas dobri, nikoli pa jim ne sledite slepo brez premisleka.

 

Inženir tehniškega varstva okolja lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.