Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Miha Berginc

Inženir strojništva

Zakaj si se odločil za študij strojništva?

Za študij strojništva sem se odločil, ker me je to področje zanimalo. Imel sem tudi zgled v družini, saj sta oče in stric inženirja strojništva. Deloma je na odločitev vplivalo tudi to, da sem se v osnovni šoli ukvarjal z modelarstvom, v srednji pa začel z jadralnim letenjem. Veliko ljudi, ki se ukvarja s tema dejavnostima, je tehnikov, kar je zagotovo vplivalo na moje odločitve in zanimanja.

Kako je potekal tvoj študij?

Pred začetkom študija sem mislil, da strojništvo obsega veliko manj tematik. Če bi takrat bolje razumel obseg nekaterih študijskih programov, bi verjetno razmišljal tudi o študiju elektrotehnike.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Predvsem neko krovno znanje in sposobnost, da znaš ob pravem času uporabiti prave metode, orodja in znanje.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju BSH Hišni aparati sem zaposlen kot vodilni inženir v razvoju aparatov za pripravo napitkov. Odgovoren sem za razvoj modulov in sem strokovni vodja skupini sedmih inženirjev strojništva in elektrotehnike. Kljub temu, da delam v razvojnem laboratoriju, moja delovna miza ni polna merilne opreme, testnih priprav, aparatov in orodja. Ukvarjam se s kreativnimi razvojnimi metodami, soodločam o poteku dela in v splošnem skrbim za laboratorijsko delo na modulih kavnih aparatov. To delo je lahko vezano na razvoj dizajna modulov, njihovo industrializacijo, izboljšanje njihove kakovosti in funkcionalnosti ali pa reševanje težav, ki nastanejo v proizvodnji.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju BSH Hišni aparati?

Delo mi je samo po sebi všeč, saj je tehnično obarvano. V podjetju je veliko možnosti za izobraževanje in napredovanje. Bil sem član skupine talentov, imenovane Adriatic East Junior Talent Pool, ki mi je nudila veliko izobraževanj in novih stikov znotraj podjetja. Svoje izobraževanje trenutno nadaljujem na področju vodenja, v programu Leadership focus group. Všeč mi je tudi, da smo s sodelavci dobra in utečena ekipa. Predpogoj za to je dobra atmosfera, ki je v našem podjetju absolutno prisotna. Super je tudi, da imamo možnosti povezav s tujino, saj je naš oddelek razdeljen na tri lokacije: nemško, poljsko in našo. Poleg tega pa zaradi velikosti podjetja nikoli ne veš, kje se ti lahko ponudi priložnost.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Izzivi pri mojem delu so najbolj vezani na delo z ljudmi in z drugimi oddelki, sploh takrat, ko uvajamo kakšno spremembo ali spreminjamo način dela.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Poleg inženirskega znanja moje delovno mesto zahteva tudi sposobnost vodenja. Ogromno je tudi komunikacije, tako znotraj oddelka kot z drugimi oddelki in zunanjimi partnerji. Zelo pomembno je tudi delo v timu, saj v tehniki skoraj ni individualnega dela. Večina našega dela je vezanega na tim, naši rezultati pa so timski uspeh.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Mislim, da nas umetna inteligenca ne bo zamenjala, pač pa bo le spremenila naša delovna mesta in dopolnjevala naše delo.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Moja stroka je zelo interdisciplinarna in se povezuje z vedno več področji, tudi z marketingom in prodajo.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Trenutno se s to mislijo ne ukvarjam. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Še enkrat bi se odločil za inženirski študij, vendar najbrž za kakšen drug program.

Kakšen nasvet bi dal mladih, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Dobro preučite obsege različnih študijskih programov. Ko študij začneš, ga je potrebno dokončati, saj se skakanje iz fakultete na fakulteto ne obrestuje. Četudi študij ni idealen za vas, ne definira vašega življenja, sej se vedno lahko prekvalificirate.

 

Inženir strojništva lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.