Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Benjamin Burgar

Inženir mehatronike

 

 

 

Zakaj si se odločil za študij mehatronike?

Za študij mehatronike sem se odločil zaradi njegove raznolikosti. Ta študij združuje področja računalništva, elektrotehnike in strojništva. Po končanem študiju imaš veliko odprtih možnosti za zaposlitev.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Študentskih let se spominjam predvsem po tem, da sem bil po srednji šoli nekako 'vržen v vodo'. V primerjavi s srednjo šolo je pri študiju potrebne veliko več odgovornosti in samodiscipline, da opraviš vse študijske obveznosti. Drugačen je tudi sistem preverjanja znanja, kar je bila zame največja sprememba.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Danes pri delu največ uporabljam pridobljeno znanje s področja informacijske varnosti.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju Iskratel sem zaposlen kot inženir. Moje delo sestavlja testiranje z različnimi programskimi orodji, ki odkrijejo ranljivosti, grožnje in tveganja v naših rešitvah ter posledično preprečevanje zlonamernih napadov.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Iskratel?

Preprosto rad opravljam svoje delo, pri tem pa mi Iskratel nudi veliko priložnosti za osebno in strokovno rast s številnimi izobraževanji in izzivi na področju kibernetske varnosti.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Moje delo je, da skušam 'vdreti' v informacijske sisteme naših telekomunikacijskih rešitev. Izzivov je veliko in so lahko zelo zabavni, vendar je pomembno, da vem, kaj delam. :)

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Poleg inženirskega znanja se mi zdi zelo pomembna komunikacija. Ta je ključna za dobro sodelovanje tako znotraj tima kot tudi v celotnem podjetju in širše.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Zelo velika, vendar je do tja še dolga pot, za katero bo potrebno veliko znanja in razvoja.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Področje, na katerem delam, je zelo interdisciplinarno. Povezuje se predvsem z elektrotehniko, računalništvom in strojništvom.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Glede na to, da imam kot inženir mehatronike znanje iz različnih področij, imam veliko možnosti in priložnosti tudi za delo na drugih področjih. Zanima me tudi energetika, ki je področje, na katerem se lahko razvijam tudi znotraj našega podjetja.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Zagotovo, saj sem s študijem mehatronike pridobil nova znanja na več področjih.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Bodite vedoželjni, zanima naj vas čim več stvari. Nič ni narobe, če v določenem trenutku ne veste, kateri poklic izbrati. Izberite programe, ki jim ponujajo znanje z več področij in sčasoma boste zagotovo našli tisto, kar vas veseli.