Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Sara Kremsar

Organizatorka poslovnih sistemov

Zakaj si se odločila za študij inženiringa poslovnih sistemov?

Od nekdaj me je zanimalo delovanje poslovnih organizacij, zato sem od koncu srednje šole izbirala med več fakultetami. Za študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, bolj podrobno za program Inženiring poslovnih sistemov, sem se dokončno odločila po pregledu predmetnika željene smeri. Na razgibanost vsebine, raznolikost predmetov in njihovo uporabnost sem gledala kot na zelo veliko prednost, za katero sem ocenila, da mi bo med študijem ponudila ogromno znanja, ki mi bo omogočilo dobre zaposlitvene možnosti.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Študij na FOV me je pozitivno presenetil že na dodiplomskem študiju in me preseneča tudi na magisteriju. Na fakulteti se čuti pozitiven odnos med zaposlenimi in študenti. Snov je bila vedno predstavljena na zanimiv način. Profesorji in asistenti so se vedno trudili na čim bolj razumljiv način odgovoriti na vsa vprašanja študentov. Program ni lahek, ni pa pretirano zahteven, če te vsebina predmetov veseli in zanima. Tako kot na vsaki fakulteti, je za uspešno opravljene študijskih obveznosti potrebna samodisciplina v obliki prisotnosti na predavanjih in vajah.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Znanje, pridobljeno med študijem, je praktično. Pri večini predmetov je za lažje razumevanje teorija nadgrajena s praktičnimi primeri. Vsekakor lahko rečem, da to znanje uporabljam tudi v vsakodnevnem življenju. Temeljito poznavanje inženirstva znotraj poslovnih sistemov pride v pomoč pri opravljanju delovnih nalog. Poleg znanja pa mi je študij omogočil tudi izoblikovanje delovnih navad in načina razmišljanja.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

Poleg dela vodje poslovnih procesov in digitalne transformacije v podjetju OPTIMOD, trenutno sodelujem z več podjetji in opravljam več vlog na različnih področjih organizacijske znanosti. Moje delo je pomoč podjetjem pri preoblikovanju poslovnih procesov.

Kaj ti je všeč tvojem delu?

Pri opravljanju dela mi je všeč raznolikost organizacij, s katerimi sodelujem. Vsak poslovni sistem je edinstven in ima na svoj način vzpostavljene procese. Delo tako nikoli ni monotono in dolgočasno, kar mi omogoča osebno rast in nenehno pridobivanje novih izkušenj.

Ali bi lahko izpostavila enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Največji izziv je usklajevanje procesov z vsemi drugimi dejavniki znotraj organizacije. Za delovanje poslovnega sistema kot celote niso dovolj le ustrezno vzpostavljeni poslovni procesi, pač pa tudi skladnost z ostalimi faktorji, kot so povezanost med oddelki, zaposleni in zunanji vplivi.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Seveda. Za uspešno opravljanje mojih delovnih nalog se poleg inženirskega znanja zahteva tudi sposobnost delovanja v timu in ustrezno komuniciranje, tako znotraj podjetja kot tudi s strankami.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Umetna inteligenca bi sigurno lahko prevzela določena področja znotraj mojega delovnega mesta. Vendar pa bi bilo to težko izvedljivo v celoti, saj investicija v umetno inteligenco predstavlja velik finančni zalogaj, ki si ga večina podjetij ne more privoščiti. Poleg tega pa inženirsko znanje in človeški faktor ostajata nezamenljiva.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Inženiring poslovnih sistemov je zelo multidisciplinarno področje. Za učinkovito delovanje poslovnega sistema je namreč pomembno prepletanje in usklajevanje prodaje, nabave, proizvodnje, kadrovske službe, računovodske službe in ostalih področij organizacije. Vsa ta področja pa morajo biti podprta z ustrezno informacijsko tehnologijo.

Kakšne priložnosti, poleg tega kar opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Priložnosti se v prihodnosti sigurno kažejo na informacijskem in tehnološkem področju. Vsak dan prihajajo na trg nove tehnologije in programi. Zanimivo bi bilo slediti tem trendom in v praksi uporabljati najbolj učinkovite in uporabne tehnologije ter jih med seboj stalno primerjati.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Da, če bi se še enkrat odločala, bi nedvomno ponovno izbrala isti študij.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študiju in karieri?

Vsem mladim priporočam, da se odločijo za študij v smeri, ki jih res zanima, saj to neizmerno olajša celotno študijsko pot. Vsekakor preglejte predmetnik željenega programa, saj je priprava na izpite veliko lažja, če te predelana vsebina zanima.

 

Organizator poslovnih sistemov lahko postaneš s študijem na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.