Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Sabina Dobrin

Inženirka multimedije

 

Zakaj si se odločila za študij multimedije?

Že v srednji šoli sem vedela, da me veseli več področij, ki so med seboj popolnoma različna – tuji jeziki, turizem, matematika, inženiring. Odločitev za študij multimedije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je tako 'padla' šele dan pred rokom za prijavo. Za to smer sem se odločila, ker mi je najbolj ustrezal predmetnik, saj je hkrati ponujal širok nabor znanja in možnost kasnejšega poglobljenega spoznavanja izbranega področja. Prav v slednjem sem videla odlične poklicne možnosti.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Študijski program multimedija se je ob mojem vpisu izvajal šele drugo leto, kar je pomenilo, daprogram še ni bil dokončno zastavljen. To se je čez čas izkazalo za veliko prednost: področje multimedije je namreč interaktivno in se nenehno razvija, profesorji pa se trudijo, da je aktualno tudi gradivo pri predmetih. Na študijska leta imam lepe spomine. Študij je bil razgiban in poln izzivov, jaz vedoželjna in strastna. S sošolci smo se dobro razumeli in si medsebojno pomagali, z nekaterimi ostajam v tesnih stikih še danes.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Znanje, ki sem ga pridobila med študijem, je široko in aplikativno in mi v službi koristi vsak dan, tako pri telekomunikacijah, programiranju in internetnih sistemih, kot tudi pri načrtovanju uporabniške izkušnje in organizaciji dela.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V Telekomu Slovenije delam na področju IKT storitev z dodano vrednostjo. Sem del ekipe, ki se posveča storitvi e-oskrbe. Gre za storitev, ki prinaša več funkcionalnosti za samostojno bivanje starejših oseb na domu. Ti izberejo paket z varovalnim telefonom in dodatki (npr. zapestnico z gumbom) in v primeru, da potrebujejo pomoč, s pritiskom na gumb sprožijo klic na asistenčni center, kjer usposobljen agent situacijo oceni in ustrezno posreduje. To je osnovna ideja storitve, s sodelavci pa jo nadziramo, nadgrajujemo in izboljšujemo.

Kaj ti je všeč pri delu v podjetju Telekom Slovenije?

Zelo mi je všeč, da imam možnost delati na projektu, ki mnogim starejšim in njihovim svojcem olajša življenje. Imam odlične sodelavce, ki so me takoj sprejeli v ekipo in me uvedli v delo. Naše delo je dinamično in vsak dan nas pričaka kakšen nov izziv. Ker v Telekomu Slovenije cenijo znanje in so izobraževanja stalnica, zaposleni vsakodnevne izzive lažje in hitreje rešujemo ter nenehno rastemo in se razvijamo. Tako lahko poglabljam svoje znanje na izbranem področju, obenem pa imam možnost, da pokukam tudi na kakšno drugo področje.

Ali bi lahko izpostavila enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Največji izziv mi trenutno predstavlja usklajevanje vseh timov, ki sodelujejo na določenem projektu, da ta lahko poteka tekoče, strokovno in znotraj zastavljenih časovnih rokov.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Seveda, poleg inženirskih znanj je pri mojem delu zelo pomembno delo v timu in učinkovita komunikacija, tako med člani ekipe kot z zunanjimi sodelavci.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Zaenkrat te možnosti ne vidim. Trenutno sem jaz tista, ki želi umetno inteligenco vpeljati v storitev kot njeno dodano vrednost.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Moja stroka deluje interdisciplinarno, saj se povezujemo z drugimi inženirskimi področji, kot sta na primer telefonija in informatika. Zaradi narave dela pa imam pri delu vpogled tudi v marketing, nabavo, prodajo in projektno vodenje, kar je super za boljše celovito razumevanje.

Kakšne priložnosti, poleg dela, ki ga opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Z izkušnjami in pridobljenim znanjem se mi je odprlo več različnih priložnosti, a zaenkrat svoje nadaljnje poti še nisem začrtala. Trenutno sem zelo zadovoljna s svojim delom in ekipo, navdušujejo me dani izzivi. Vendar »Nikoli ne reci nikoli« - pred časom sem več let delala v aviaciji, ki me sicer že celo življenje močno navdušuje.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Da, glede smeri študija bi se odločila enako. Med in po študiju sem sicer opazila, da me zanimata tudi matematika in ekonomija, zato bom v prihodnosti zagotovo poglobila svoje znanje na omenjenih področjih.

Kakšen nasvet bi dala mladim, ki so na pragu odločanja o študijski in poklicni poti?

Zunanji vplivi ali vpliv bližnjih naj ne igrajo pomembne vloge pri vaši odločitvi glede smeri študija, saj boste vi študirali in delali. Zato izberite področje, ki vas zanima in ga boste vsak dan z veseljem odkrivali.

 

Inženir multimedije lahko postaneš s študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.