Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Bojan Goričanec

Inženir mehatronike

 

Zakaj si se odločil za študij mehatronike?

Kot otroka me je zelo zanimala tehnika in že takrat sem vedel, da bo moja poklicna pot tehnične smeri. Po končani srednji šoli sem se zaposlil in se šele kasneje vpisal na študij mehatronike. Ta študij mi je bil pisan na kožo, saj je vključujeval vse, s čimer se še danes srečujem na svojem delovnem mestu – z elektrotehniko, strojništvom, robotiko in IT tehnologijo. S študijem sem poglobil svoje znanje in pridobil nova poznanstva.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Kot izredni študent se študija spominjam kot napornega obdobja. Ne zaradi študija samega, pač pa zato, ker so me predavanja, učenje in izpiti čakali po zaključku dela v službi. Zato vsem mladim priporočam, da nadaljujejo šolanje po končani srednji šoli.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Večino znanj, ki sem jih pridobil tekom študija, danes uporabljam pri svojem delu. Naša strojna oprema je sestavljena iz elektro elementov, pnevmatskih in hidravličnih sistemov. Potrebno je poznavanje krmiljenja ter programiranja naprav in robotov.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V Ljubljanskih mlekarnah sem zaposlen kot tehnolog v vzdrževanju na oddelku proizvodnje trajnih izdelkov. Moje delovno mesto širok spekter nalog: preventivno vzdrževanje strojne opreme, planiranje servisnih posegov, ugotavljanje in odpravljanje napak v proizvodnem procesu, nastavitve strojev in robotov. Delo, ki ga opravljem, je dinamično, zanimivo in polno izzivov.

Kaj ti je všeč pri delu v Ljubljanskih mlekarnah?

Všeč mi je, da podjetje vlaga v zaposlene. Sam sem se udeležil veliko strokovnih izobraževanjih v tujini in doma. Kar nekaj delavnic je organiziranih tudi znotraj podjetja. Podjetje ima tudi certifikat Družini prijazno podjete, ki ga kot očka dveh sinov s pridom izkoriščam. J Vsekakor pa mi je pomembno tudi, da v tem kar delam, uživam.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Delo v prehrambeni industriji vsak dan prinaša izzive, saj je potrebno zadostiti visokim standardom te panoge. Ob vsakem posegu na stroju se je potrebno zavedati, da bo končni izdelek zaužil potrošnik. Vzdrževanje tega nivoja pa predstavlja velik izziv za vse zaposlene v proizvodnem procesu.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Na študiju mehatronike sem imel tudi predmet Poslovno komuniciranje in vodenje in prav komunikacija je izredno pomembna. Brez dobre komunikacije gre lahko marsikaj narobe, kar pa si v našem podjetju ne smemo privoščiti. Potrebno je imeti tudi zmožnost dela v timu in sposobnost sprejemanja odločitev v kriznih trenutkih in pod pritiskom.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Že v času moje zaposlitve se je veliko delovnih mest ukinilo zaradi implementacije novejših tehnologij in avtomatizacije proizvodnje. Vendar pa so nastala nova delovna mesta, ki zahtevajo bolj usposobljen kader. Menim, da umetna inteligenca ne bo nikoli povsem zamenjala mojega  delovnega mesta, bo pa v prihodnosti zagotovo olajšala delo, ki ga opravljam.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Moja stroka se povezuje z računalništvom, strojništvom in elektrotehniko.

Kakšne priložnosti, poleg dela, ki ga opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Mislim, da bi se s svojim znanjem in izkušnjami dobro znašel povsod, kjer delo vključuje področja robotike, strojništva, elektrotehnike in računalništva.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Zagotovo. Študij mehatronike je zelo dobro izhodišče za zaposlitev. Bi se pa zanj odločil takoj po zaključku srednje šole.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študijski in poklicni poti?

Ljudje smo si različni in prav vsak izmed nas lahko najde področje, v katerem je močen. Predlagam, da si mladi tudi študij izberejo v tej smeri. Če si v nečem dober in te to delo veseli, boš zagotovo z večjim veseljem in zagonom opravljal študijske obveznosti ter kasneje lažje opravljal svoje delo.