Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Miriam Porenta

Inženirka strojništva

 

 
Zakaj si se odločila za študij strojništva?

Študij na Fakulteti za strojništvo ni bil moja prva izbira. Svojo pot sem začela na Fakulteti za arhitekturo, kjer sem že na začetku študija ugotovila, da sem vendarle malo bolj tehnični tip kot umetniški. Ne vem točno, kako sem prišla ravno do strojništva, ko sem ponovno izbirala študij, ampak mi nikoli ni bilo žal. Velika prednost tega poklica je tudi, da ima izredno široko paleto možnosti za strokovno specializacijo in zaposlitev. To pomeni, da lahko skoraj vsakdo najde pravo mesto zase in področje, ki ga zanima.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Delovne izkušnje in navade, ki sem jih vzgojila že med pridobivanjem osnovnošolske in srednješolske izobrazbe, so me gnale naprej v zavzetem in odgovornem odnosu do študija. Vedno sem ciljala na prvi izpitni rok, včasih tudi s kakšnim dnevom rezerve tako da mogoče nisem ravno primer tipične študentke. Študij mi je bil zanimiv, s popestritvami na praktičnih vajah, kljub sicer zelo teoretično usmerjenemu pristopu.

Kaj od znanja, ki si ga pridobila na fakulteti, uporabljaš danes?

Največjo vrednost študija vidim v drugačnem načinu razmišljanja in sistematskem pristopu k reševanju problemov. Študij ti da širino in priložnost spoznati, kaj vse zajema področje. Kasneje zato lažje izbereš, na katerem področju se boš specializiral. Eno od najbolj koristnih pridobljenih znanj pa je modeliranje. Prav mi je prišlo tako v študentskih kot resnih zaposlitvah in pri urejanju svojega stanovanja.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

Trenutno sem zaposlena v podjetju Iskraemeco, kjer se v oddelku Inženiringa proizvodnje ukvarjam z izboljšavami procesov. Delam analize, s katerimi ugotavljam, kje imamo možnosti za izboljšave, da bi naredili več in boljše z manj truda. To lahko storimo s spremembo ureditve dela, delovnega mesta ali pa z avtomatizacijo. Vodim projekte in delavnice za izpeljavo teh izboljšav. Vzporedno pa skrbim tudi za boljšo povezavo med našim oddelkom in razvojem, preko DFM-oblikovanja za proizvodnjo. Pripravljam navodila, po katerih bodo novi izdelki lažje proizvedljivi. Gre za prijetno kombinacijo dela v pisarni, sestankov in delavnic, z delom v proizvodnji in z delavci.

Kaj ti je všeč pri delu v Iskraemecu?

Delo, ki ga trenutno opravljam, mi je všeč predvsem zaradi vsebine in vrste nalog. Uživam v tem, da skušam izboljšati stvari (konkretno procese) in olajšati delo drugim (s poenostavljanjem in bolj ergonomskim delom). Trenutno na svoje delo gledam kot na priložnost za grajenje znanja in izkušnj. Všeč mi je delati v mladem oddelku, ki je odprt za nove predloge, in v sodelovanju z bolj izkušenimi sodelavci, ki so v podjetju že dlje časa in poznajo preizkušene poti.

Ali bi lahko izpostavila enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

V velik izziv mi je spremembe v proizvodnem procesu prikazati delavcem tako da jih bodo pripravljeni sprejeti in da bodo v njih videli napredek. Človek se po naravi upira spremembam in se raje drži utečenega načina dela. Četudi najdeš skoraj idealno rešitev, kako nekaj delati bolje, ta ni vredna nič, če je delavci ne sprejmejo.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Ugotavljam, da je pri našem delu izredno pomembno, kako znaš prikazati in argumentirati svoje predloge. Nadrejene moraš prepričati, da gre za izboljšavo in je vanjo vredno vlagati, sodelavce motivirati, da sodelujejo, delavce v proizvodnji poslušati in pregovoriti. Vodenje, prepričevanje, motivacija, timsko delo, analiziranje stanja, iskanje rešitev… Vse to so sestavni deli mojega dela.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Različni programi so nam že sedaj lahko v pomoč pri analiziranju in iskanju rešitev. Sama odločitev in izpeljava bo pa vedno na strani ljudi.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Pri svojem delu sodelujem z nabavo (za nakup potrebne nove opreme), financami in vodstvom (za prikaz prednosti vložka), marketingom (za oglaševanje našega dela in napredka podjetja), s plansko službo, kadrovsko službo (glede potrebnih zaposlenih, ki bodo proces izvajali in njihovih izobraževanj), z razvojem (za nove izdelke ali izboljšavo obstoječih). Slej ko prej prideš v stik z vsemi službami v podjetju in ugotoviš, kako je dobro, da lahko sodelujemo med seboj.

Kakšne priložnosti, poleg dela, ki ga opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

Moje delo mi trenutno ustreza, zato se osredotočam na pridobivanje izkušenj in znanja. Ne izključujem možnosti, da se ne bi posvetila še kakšnemu drugemu področju strojništva, se srečala s kakšno drugo tehnologijo … Čez nekaj let pa bi se preizkusila tudi v vlogi kakšne vodje.

Ali bi se danes še enkrat odločila enako?

Nikoli mi ni bilo žal, da sem izbrala študij strojništva. Študij mi je ustrezal, tudi delo mi leži. Prav tako se mi zdi, da sem z magisterijem pridobila dovolj teoretičnega znanja in pravi način razmišljanja, da lahko uspešno opravljam svoje delo. Višja izobrazba mi ne bi ustrezala, saj bi se bolj ozko usmerila in se še malenkost oddaljila od praktičnega dela. Trenutno razmerje med praktičnim in teoretičnim delom mi ustreza. Vsekakor pa vzporedno s študijem toplo priporočam pridobivanje izkušenj preko študentskega dela, saj praktičnih izkušenj na fakulteti ne pridobiš veliko. V svojem neformalnem izobraževanju pa delam na pridobivanju znanja s področja mehkih veščin, ki tudi strojniku prav pridejo pri delu.

Kakšen nasvet bi dala mladim, ki so na pragu odločanja o študijski in poklicni poti?

Dragi mladi, odločitve, ki jih sedaj sprejemate, niso enostavne in vas lahko zaznamujejo za celo življenje. Kljub temu pa niso nujno dokončne. Naj vas ne bo strah iskati naprej in najti pravo pot, ki bo vam ustrezala in ki ji boste lahko s svojimi lastnostmi sledili. Če vam leži delo z ljudmi, tehnologija, raziskovanje, umetnost … Pojdite v to, ne glede na to, kaj pravi okolica. Vseeno pa poskušajte ločiti med hobijem in poklicem. Določene svoje talente boste lahko ob drugem poklicu vseeno razvijali naprej. Jaz še vedno ustvarjam, čeprav sem se odločila za tehnični poklic.

 

Inženir strojništva lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.