Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Nejc Berden

Inženir strojništva

 

 

Zakaj si se odločil za študij strojništva?

Že od otroštva me je zanimala tehnika in vse v povezavi z njo. Z veseljem sem se lotil vseh opravil, pri katerih sta bila potrebna tehnično znanje in uporaba orodij. Dokončno odločitev za študij sem sprejel v času gimnazijskega šolanja, ko sem ugotovil, da so po osvojitvi naziva inženir strojništva možnosti za zaposlitev neskončne.

Kako je potekal tvoj študij, kakšne spomine imaš na študentska leta?

Študij strojništva je zahteval veliko odrekanja, kar seveda nikoli ni enostavno. A je bilo veliko lažje, ker me je področje zanimalo in sem večino vsebine spremljal z velikim zanimanjem. Moji spomini na študij so lepi in danes vem, da sem izbral pravo pot, saj me je pripeljala ne samo do naziva inženirja, pač pa tudi do prve zaposlitve.

Kaj od znanja, ki si ga pridobil na fakulteti, uporabljaš danes?

Ker delujem na položaju projektnega nabavnika, mi branje in razumevanje risb, ki jih prejmem od razvojnega oddelka znotraj podjetja, pride zelo prav. Kot inženir z znanjem konstruiranja pa lahko včasih pripomorem tudi k optimizaciji določenih izdelkov.

Kaj delaš sedaj in kakšne so tvoje naloge?

V podjetju MAHLE Electric Drives Slovenija sem zaposlen kot projektni nabavnik. Moje delo je skrb za nabavo tistih sestavnih delov znotraj posameznega projekta, ki se ne izdelajo pri nas v podjetju, pač pa jih za nas proizvajajo dobavitelji. Ko se projektni tim odloči, da bo produkt ne bo izdelan pri nas, stopim v stik z dobavitelji, jim posredujem risbe in skupaj z razvojnim timom uskladim tehnične in komercialne zahteve. Moje naloge zajemajo predvsem komercialno področje, moje tehnično znanje pa je pri tem velika prednost. Najbolj pomembna pa je seveda uspešna in usklajena komunikacija, saj tako preprečimo morebitne napake v procesu.

Kaj ti je všeč pri delu v tvojem podjetju?

Ko sem zaključeval študij, sem vedel, da me tehnično znanje samo po sebi ne zanima v tolikšni meri, da bi opravljal službo, ki temelji zgolj na njem. Bolj so me zanimala delovna mesta, ki so zajemala kombinacijo ekonomije in strojništva. To sem našem v podjetju MAHLE, globalnem podjetju v avtomobilski industriji, kjer najdem ogromno možnosti za napredovanje tako na poklicem kot tudi na osebnem nivoju. Vesel sem, da mi moje delovno mesto omogoča potovanja, kjer obiščem dobavitelje in vidim, kako potekajo procesi izdelave izdelkov. Naš slogan, We Shape Future Mobility, me vedno znova prevzame, saj lahko soustvarjam prihodnost mobilnosti.

Ali bi lahko izpostavil enega ali več izzivov, s katerimi se soočaš na delovnem mestu?

Največji izziv mi v tem trenutku predstavlja učenje uspešne komunikacije in prenosa informacij med razvojnimi oddelki in dobavitelji. Zelo hitro lahko pride do šuma v komunikaciji, ki pa sproži proces reševanja izzivov, ki jih ob pravilnem načinu podajanja informacij sploh ne bi bilo. Zato je potrebno v način komunikacije vložiti veliko pozornosti.

Ali tvoje delovno mesto zahteva tudi kakšne druge spretnosti poleg inženirskega znanja?

Delni odgovor se skriva že v odgovoru na prejšnje vprašanje. Dodatni izziv pa je tudi delo z ekipami iz različnih področij - od nabave, razvoja, prodaje, logistike, kakovosti in projektnega vodje. Projektni nabavniki smo deloma zadolženi tudi za vodenje, saj naše aktivnosti prispevajo velik odstotek k realizaciji končnega izdelka.

Kakšna je možnost, da bo tvoje delovno mesto v prihodnosti zamenjala umetna inteligenca?

Umetna inteligenca ne more nadomestiti pristnega stika z ljudmi, zato lahko zamenja samo del aktivnosti. Moram pa reči, da bi mi pomoč umetne inteligence pri nekaterih administrativnih aktivnostih prišla zelo prav.

S katerimi področji se lahko povezuje tvoja stroka?

Delo projektnega nabavnika se v neki meri povezuje z vsemi področji v podjetju, saj moraš za uspešno izveden proces nabave imeti vhodne informacije iz vseh področij. Ta področja zajemajo predvsem: prodajo, logistiko, razvoj, kakovost in na koncu proizvodnjo. Da vse aktivnosti uspešno potekajo pa skrbi projektni vodja.

Kakšne priložnosti, poleg dela, ki ga opravljaš danes, še vidiš zase na drugih področjih?

V prihodnosti bi se želel usmeriti v projektno vodenje, saj imam rad pogled v celotno sliko. Prevzemanje odgovornosti pa mi tudi ne predstavlja težave.

Iz katere napake ali izkušnje si se največ naučil?

Pri delu je treba delati napake, saj le tako vidimo, kje se lahko še izboljšamo. Ko se zgodi napaka, jo je potrebno analizirati in se iz nje nekaj naučiti, da se ji naslednjič lahko izognemo. Največ se naučim, ko moram v kratkem času sprejeti pomembne odločitve. V tistem kratkem intervalu se lahko pripeti največ napak ali pa tudi odličnih odločitev.

Ali bi se danes še enkrat odločil enako?

Ja. Če bi se drugače, sedaj verjetno nebi odgovarjal na ta vprašanja. Vsaka odločitev nas pelje po neki poti, kam pridemo pa vidimo na koncu.

Kakšen nasvet bi dal mladim, ki so na pragu odločanja o študijski in poklicni poti?

Odločite se za poklic, ki v vas vzbuja zanimanje, saj boste le tako prišli do zadanega cilja. Če ne veste, kaj vas veseli, se ozrite okoli sebe in poglejte, kaj počnete večino časa. Postavite si visoke cilje in jim sledite. Če kasneje ugotovite, da ste se odločili narobe, je še vedno čas, da se preusmerite, in začnete znova.

 

Inženir strojništva lahko postaneš s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru in Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.