Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


SIEMENS: 3D natisnjen del

Industrija, IT in trajnost

Januarja 2017 je ekipa največjega evropskega inženirskega podjetja Siemens v Nuklearno elektrarno Krško (NEK) vgradila 3D natisnjen del. To je prva zabeležena vgradnja 3D natisnjenega dela v katerokoli jedrsko elektrarno na svetu in velja za industrijski preboj.