Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


INŠTITUT JOŽEF STEFAN: Event Registry

Industrija, IT in trajnost

Slovenski raziskovalci so razvili sistem za spremljanje globalnih medijev v realnem času Event Registry. Sistem, ki so ga izdelali na Institutu Jožef Stefan, spremlja novice iz preko 110.000 virov s celega sveta. Posebnost sistema je njegova čezjezičnost, kar pomeni, da je informacijam mogoče slediti preko različnih jezikov.