Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


ORANGE: Fakulteta za računalništvo in informatiko

Industrija, IT in trajnost

Orange je prosto in brezplačno orodje za strojno učenje in podatkovno rudarjenje, ki ga razvija Laboratorij za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.