Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


BRIŽINSKI SPOMENIKI

Družboslovje, kultura in poslovne vede

Brižinski spomeniki so najstarejši znani ohranjeni zapisi v slovenščini in najstarejši latinični zapis v katerem koli slovanskem jeziku. V elektronski obliki so dostopni na portalu eZISS "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva", pri katerem sodelujeta Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Odsek za tehnologije znanja IJS.