Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


VIADUKT ČRNI KAL

Arhitektura, dizajn in gradbeništvo

Viadukt Črni Kal je najzahtevnejši most, zgrajen v okviru avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. V projektantskem in tehnološko - izvedbenem smislu se uvršča med najzahtevnejše mostove tudi v svetovnem merilu.