Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


ANTON CODELLI: električni vžigalnik za motorna vozila

Mobilnost

Kranjski izumitelj baron Anton Codelli je kot strojnik in elektrotehnik ves čas nekaj izumljal, konstruiral. Opravljal je pionirske raziskave v zvezi s televizijo, med megalomanske projekte pa spada njegova vizija o zrakoplovu, ki naj bi prevažal več tisoč ljudi. Izumil je vrsto izboljšav za udobnejšo vožnjo z avtomobili. Električni vžigalnik za motorna vozila, ki je bil zaščiten s patentom, preprečuje nevarnost vžiga za vozila.