Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Jože Plečnik: UNESCO dediščina

Arhitektura, dizajn in gradbeništvo

Jože Plečnik je eden izmed najvidnejših slovenskih arhitektov in umetnikov, snovalec podobe slovenskega glavnega mesta. S svojim delom je pomembno vlogo odigral tudi na Dunaju in Češkem, še posebej v Pragi. Njegova izbrana dela so vpisana na UNESCO seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.