Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


BLAJ FASTENERS: vijaki

Industrija, IT in trajnost

Vijaki slovenskega inženirskega podjetja Blaj Fasteners tesnijo najbolj zahtevne objekte in strojegradnje po svetu: hidrocentrale, ladje, podzemne kontejnerje za nuklearne odpadke. Na seznamu kupcev so velika multinacionalna podjetja kot so General Electric, Andritz, Siemens in drugi.