Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Iskratel vabi dijake na !N CHALLENGE Junior– termin je zaradi koronavirusa prestavljen

05 marec 2020

S staranjem prebivalstva se povečuje potreba po visokotehnoloških rešitvah, ki bi omogočile kakovostnejše življenje in zanesljivejši nadzor nad zdravjem starejših. Iskratel zato pripravlja izziv !N CHALLENGE Junior, na katerega vabi dijake in dijakinje, ki želijo s svojimi idejami spremeniti svet in s preprostimi osebnimi medicinskimi napravami pripomoči k izboljšanju kakovosti življenja starejših, invalidov in bolnih ljudi. Izvedba izziva je zaradi koronavirusa prestavljena.

Izziv bo potekal v dveh delih. Na hekatonu bodo udeleženci razvili svoje ideje in jih predstavili strokovni komisiji.Ta bo izbrala tri najboljše ideje, s katerimi se bodo ekipe na zaključnem dogodku potegovale za glavno nagrado. 

Vabljeni so vsi dijaki zdravstvenih in tehničnih šol ter gimnazij. O novem terminu vas bomo obvestili!

Več...