Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Za trdnejšo VEZ med šolstvom in gospodarstvom

21 september 2020

V okviru projekta Inženirke in inženirji bomo! smo prepričani, da lahko s sodelovanjem prispevamo k obogatitvi izkušenj slovenskih dijakov ter posredno navdušujemo za inženirske poklice. Zato z vami delimo dobre prakse slovenskih podjetij, ki dijakom nudijo priložnosti za povezovanje z gospodarstvom in pridobivanje izkušenj.

V našem partnerskem podjetju Iskratelu se zavedajo, da je sodelovanje podjetij z mladimi in spodbujanje inovativnosti, podjetništva, medgeneracijskega sodelovanja ter pridobivanje izkušenj iz realnega okolja, že v času izobraževalnega procesa, ključno za boljši jutri. VEZ med šolstvom in gospodarstvom si prizadevajo krepiti z različnimi aktivnostmi, namenjenimi mladim (npr. Teden !Novativnosti).

Sodelovanje z bodočimi maturanti razumejo kot dolgoročno in strateško usmeritev, zato nadaljujejo z iniciativami za krepitev VEZi med šolstvom in gospodarstvom ter spodbujanje inovativnosti, ki je gonilo napredka. Pri tem se želijo povezati z dijaki srednjih šol, in sicer prek:

  • razpisanih štipendij za dijake, nudenjem praktičnih izkušenj  in/ali somentorstva pri seminarskih nalogah s strani mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja digitalnih  komunikacij, dostopovne tehnologije, virtualizacije, transporta, energetike in javne varnosti. Več na: www.iskratel.com/zaposlitev.
  • možnostjo vključitve dijakov v Iskratelov vodstveni odbor, t. i. !N board, kjer bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju poslovne strategije skupine (mandat traja eno leto - 4 seje). Več na www.iskratel.com/zaposlitev.
  • možnostjo izvedbe delavnice z Lego Serious Play s certificiranim innovation managerjem, Gregorjem Smolejem (za skupino do 10 dijakov, v obsegu 4 šolskih ur, izvedba se lahko prilagodi tudi glede na razmere, povezane s koronavirusom).
  • predstavitvijo inovativnosti in inovativnih praks s strani Iskratelovega innovation managerja Gregorja Smoleja v trajanju ene šolske ure oz. po dogovoru (izvedba se lahko prilagodi tudi glede na razmere, povezane s koronavirusom).

V kolikor na vaši srednji šoli že potekajo ali so v načrtu iniciative za povezovanje mladih z gospodarstvom, so odprti za predloge oz. sodelovanje. Vse zgoraj naštete aktivnosti z veseljem podrobnejše predstavijo in/ali zagotovijo vse potrebne informacije/materiale za posredovanje le-teh dijakom.

Za več informacij se lahko obrnete na sodelavki iz Iskratela: Radmila Dimitrijević (radmila.dimitrijevic@iskratel.si) in Ana Pivk (ana.pivk@iskratel.si)