Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Izkušnja mladih: biti na vrhu je velika odgovornost

21 oktober 2020

Iz povezovanja gospodarstva ter raziskovalnega in šolskega okolja se razvijajo izjemne zgodbe. Vez med njimi je inovativnost, pravi Jelica L. Lajovic, izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v podjetju Iskratelu, partnerju projekta Inženirke in inženirji bomo!. Zato razvijajo ali se vključujejo v različne projekte za spodbujanje inovativnosti, podjetnosti in podjetništva ter medgeneracijskega sodelovanja med mladimi že v času njihovega izobraževanja.

Po mnenju Jelice L. Jalovic v Iskratelu brez inovativnih zaposlenih ne bi imeli več kot 70-letne zgodovine: »Inovativnost je gonilo napredka in razvoja. Prepoznana je kot ena od skupnih kompetenc vseh zaposlenih in vrednota podjetja. Razvoj inovativnosti terja načrtno in celovito upravljanje.« V ta namen imajo v Iskratelu tudi upravljalca inovacij, saj menijo, da skozi inovativnost skupaj gradijo inovativno okolje in povezano organizacijsko kulturo.

V podjetju menijo, da je zgled pomemben. Zato so se pred dvema letoma pridružili vseslovenskemu projektu Inženirke in inženirji bomo!, katerega poslanstvo je osvetliti izjemne dosežke slovenskih inženirk in inženirjev ter mlade navduševati za inženirstvo.

S Strokovno-tehniško gimnazijo Kranj so v letošnjem letu uspešno izvedli senčenje inženirjev. Senčenje inženirjev je projekt Strokovno-tehniške gimnazije Kranj, ki je za svojo inovativno prejela tudi nagrado Inženirska iskra. Sodelovanje pa bodo še poglobili. Skupina dijakov bo skupaj s strokovnjaki Iskratela sodelovala pri realnem inženirskem izzivu podjetja.

Letos so ustanovili tudi !N Board – mlade so povabili v vodstveni tim Iskratela. Gre za nekoliko drugačno prakso, s katero mladi pridobivajo voditeljske veščine. Mladim je treba dati priložnost, da se izkažejo in tudi razumejo, da je biti na vrhu velika odgovornost. Svet je z vrha videti drugače. Najvišjemu vodstvu skupine Iskratel se bodo trije izbrani dijaki/-nje oziroma študenti/-ke pridružili na sejah, na katerih bodo aktivno sodelovali in za svoje delo prejeli tudi plačilo.


»Spodbujajmo raziskovanje in kritičen pogled do poplave hitro dostopnih in nepreverjenih informacij, da bi imeli tudi mladi viden vpliv na pozitivno spreminjanje družbe in gospodarsko rast.«


Namen vseh aktivnosti, ki jih izvaja Iskratel, je povezati generacije, šolski in gospodarski svet. Sebe vidijo kot ambasadorje inovativnosti, ki širijo zavedanje, kako pomembna je inovativnost za razvoj posameznika in družbe. Verjamejo, da le povezani lahko vzpostavimo prave pogoje in okolje, kjer mladi ohranjajo svojo vedoželjnost ter izkažejo proaktivnost in inovativnost.


Celoten intervju z Jelico L. Jalovic si lahko preberete v Dnevniku: https://www.dnevnik.si/1042941540/gazela/izkusnja-mladih-biti-na-vrhu-je-velika-odgovornost