Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Platforma za dijake, ki jim tudi med epidemijo približuje poklicne priložnosti

04 januar 2021

V torek in sredo, 22. in 23. decembra, se je zaključil štiritedenski program za mlade Dokažimo se, pokažimo se. Z njim želijo uspešna in rastoča podjetja v slovenskem okolju v novih, spremenjenih šolskih okoliščinah vzpostaviti platformo, s katero bodo mladim na tehniških srednjih šolah omogočila spoznavanje s poklicnimi priložnostmi.

Program je v šolskem letu 2020/21 zaživel v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo!, na pobudo podjetja Lek in ostalih vključenih podjetij, v sodelovanju s Srednjo šolo tehniških strok Šiška (SŠTS Šiška). Dijaki šole so pod mentorstvom učiteljev mesec dni pripravljali rešitve za 14 izzivov, ki so jim jih podala podjetja. V pilotnem programu je sodelovalo 45 dijakov šole in podjetja AMZS, Danfoss Trata, INEA RBT, Ljubljanske mlekarne, LTH Castings in Pivovarna Laško Union.

Zavedanje, da je tehnični kader ključen za delovanje podjetij

Darinka Martinčič Zalokar, ravnateljica šole SŠTS Šiška, v programu vidi rešitev, kako v časih novega načina šolanja, dijakom dvigniti motivacijo in osmisliti delo na daljavo: »Epidemija je tudi v srednjih šolah razgalila mnoge stvari, ki so bile med rednim delom skrite. Dijaki, ki izhajajo iz zelo različnih socialnih sredin, so bili postavljeni pred izziv dela na daljavo. Večina dijakov srednjih tehniških strokovnih in poklicnih šol se namreč na te šole vpiše predvsem zaradi strokovnih predmetov in prakse. Zavedamo pa se, da je tehnični kader v podjetjih ključnega pomena za njihovo delovanje. Dijaki, bodoči zaposleni, tako spoznajo delo v podjetjih, ta pa njihova pričakovanja dijakov, njihovo energijo, predvsem pa njihov pogled na svet v katerega vstopajo.«

Vseh strokovnih področij ni mogoče predelati v učilnici

Konec decembra je so vključeni dijaki šole po celomesečnem delu pod mentorstvom svojih učiteljev za podjetja pripravili pripravili online predstavitve svojih praktičnih rešitev. »Zelo vesel sem, da sem lahko sodeloval pri tem projektu, ki mi je omogočil podrobnejši pogled v določene tehniške in socialne teme današnje industrije,« je povedal Salem Begić, dijak 4. letnika programa Mehatronik, ter dodal. »Pridobil sem veliko znanja in predvsem razumevanja tem, ki smo jih obravnavali pri projektu. Dobil sem tudi izkušnje dela v timu, predstavljanja izdelkov, principa njihovega delovanja in vsega, s čimer smo se ukvarjali. Mehatronika je tako široko področje, da ga ni mogoče predelati v učilnici.«