Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Zadržanje in privabljanje talentov sta ključni za konkurenčnost mesta

08 marec 2021

Talenti nove generacije so izjemno mobilni, saj najboljše priložnosti iščejo globalno in le redko lokalno. Svoje talente živijo in razvijajo tam, kjer najdejo najboljše okoliščine na podlagi lastnih pričakovanj. Tista mesta, kjer je veliko visoko izobraženih strokovnjakov, se izkažejo za bolj konkurenčna in uspešna.

V sredo, 24. februarja, je potekala prva spletne konferenca projekta TalentMagnet, katerega partner je Mestna občina Velenje, kjer deluje tudi Saša Inkubator, partner projekta Inženirke in inženirji bomo. Projekt TalentMagnet se izvaja v okviru Programa Podonavje. V okviru konference so v dopoldanskem delu sodelovali govorci s predstavitvijo nekaterih dobrih praks, v popoldanskem delu pa so bili k sodelovanju povabljeni predvsem mladi talenti.

Globalizacija pretoka talentov
Zaradi vse večje globalizacije pretok talentov postaja vse bolj intenziven. Medtem, ko so si pred nekaj desetletji mladi, ki so na novo diplomirali na univerzah, običajno izbirali kraj za življenje med domačim in univerzitetnim mestom, je lahko danes njihova izbira skoraj vsako mesto na svetu.

Glede na govorce,  ki so predstavljali mednarodne dobre prakse (Stuttgart, Ostrava, Velenje, Varaždin, Klaipeda in Helsinki) bi morali kreatorji razvoja mest spoznati pomen zadržanja in privabljanja talentov. »To je zagotovo nova naloga mest, čeprav so uspešna mesta v svoje delovanje že vgradila dejavnosti zadrževanja in privabljanja talentov«, je v svojem osrednjem govoru poudaril Béla Kézy, strokovnjak za urbani razvoj.

Mladi talenti pri nas
Ena izmed govornic je bila tudi Ana Anžej, v. d. direktorica Saša inkubatorja, predstavila je delovanje Saša inkubatorja, ki je bil pred šestimi leti ustanovljen tudi s pomočjo Mestne občine Velenje. Saša inkubator se namreč ukvarja z vzgajanjem mladih podjetnikov, kamor vsekakor sodijo mladi talenti, ki si tako lahko zagotovijo delovno mesto v domačem okolju. Svoje delovanje so več kot upravičili, saj so do danes preko strukturiranih programov pomagali pri nastanku 86 novih podjetij, ki so ustvarila 120 novih delovnih mest.   

Končna ciljna skupina projekta TalentMagnet so mladi talenti, katerih razvoj je za projekt prednostna naloga.

Na FB strani projekta najdete kviz, s katerim lahko preverite svoje talente.

Več o projektu TalentMagnet pa najdete tukaj.