Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Ob svetovnem dnevu inženirstva: Inženirji so danes bolj potrebni in iskani kot kadarkoli prej

10 marec 2021

Izboljšati svet in kakovost naših življenj je bilo vodilo spletne konference, ki jo je pripravila Inženirska zbornica Slovenije (IZS) ob svetovnem dnevu inženirstva 4. marca V luči nedavnih dogodkov v regiji je bila konferenca namenjena predstavitvi inženirskih rešitev, ki zagotavljajo varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, ekstremni veter, požari,  žledolom, udari strele in nenazadnje virus SARS-CoV-2.

Inženirji varujemo življenja
Inženirska zbornica Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije sta pripravila predstavitveni video »Inženirji varujemo življenja« o znanju in prizadevanjih inženirske stroke za zaščito in varovanje stavb ter človeških življenj v primeru potresov. Inženirji s filmom opozarjajo na ranljivost starejšega stavbnega fonda v Sloveniji in spodbujajo zavedanje, da se je problema treba lotiti in ga rešiti, za kar so pooblaščeni inženirji usposobljeni in pripravljeni.
 

 

Imamo znanje in kompetence
Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, je v nadaljevanju v pogovoru izpostavil: »Objekti morajo biti ne le funkcionalni, trdni in oblikovno lepi, temveč tudi varni. Inženirska stroka ponuja znanje in kompetence za sobivanje z naravnimi nesrečami, kot so potresi, poplave, požari, viharji, plazovi, v zadnjem času pa tudi epidemija korona virusa.«

Udeležence spletne konference pa je nagovoril tudi predsednik Inženirske akademije Slovenije dr. Marko Pleško in poudaril vlogo ter pomen digitalizacije za inženirsko stroko, gradbeno dejavnost in širše. Pri tem je izpostavil vrednost informacij, pomen monetizacije strokovnih znanj in sledenje poslanstvu inženirske stroke, ki jo podpiramo tudi v iniciativi Inženirke in inženirji bomo!