Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


"Get it wrong and try again!" / »Naredi narobe in poskusi ponovno!«

28 april 2021

ZDA je v decembru izgubila 140.000 delovnih mest in večino teh so zasedale ženske. Z delom od doma in skrbjo za družino in šolanje otrok na daljavo se je povprečni ženski raziskovalki v ZDA čas namenjen za njeno delo skrajšal za 2 uri na dan.

Med 2017 in 2018 so ženske v ZDA v povprečju zagnale 1.821 podjetij dnevno in sedaj predstavljajo kar 40 % vseh novih podjetij. Glede na posledice epidemije je pričakovati še bolj skokovit porast samostojnih podjetnic, saj jim le samostojna pot zagotavlja toliko fleksibilnosti, da lahko uravnotežijo poklicno in zasebno življenje. Če seveda, delodajalci hitro ne najdejo novega modela, ki bo zadovoljeval tako potrebe zaposlenih kot nemotenega poslovanja svoje organizacije.

Pogovor na februarskem webinarju From Idea to Global Success Stories v organizaciji Gea College je potekal o ženskah v podjetništvu ter prisotnosti žensk na STEAM področjih. Štiri gostje: dve ameriški: Kristi Dula z Oddelka za gospodarske priložnosti v Illinoisu in Abigail Ingram z Inštituta za ženske v podjetništvu Univerze DePaul iz Chicaga, in dve slovenski: Emilija Stojmenova Duh, nominiranka za Inženirko leta 2018 in Edita Krajnović, soustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo!, so predstavile svoje izkušnje, uvide in projekcije prihodnosti.

Katere sistemske spremembe potrebujemo, da bi se ženske odločale za kariero v STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics)? Imajo moški in ženske enake priložnosti za študij? Kaj moramo še narediti, da bodo ženske imele več glasu na univerzah? Na ta in druga vprašanja, ki so se jih gostje dotaknile, smo potegnili nekaj pomembnih usmeritev za nadaljnje delo:

  • statistika dokazuje, da so še vedno (velike) razlike med spoloma v STEAM industrijah,
  • ”Get it wrong and fail again”!,
  • ne bojte se postavljati vprašanj. Vse, kar se lahko zgodi je, da dobite odgovor ne,
  • gradite čim več odnosov, od mentorskih, podjetniških, poslovnih itd.,
  • ugotovite, v čem ste dobri, kaj rade počnete in kaj družba potrebuje ter poiščite križišče teh treh odgovorov.


Edita Krajnović dodaja: »Sodeč po besedah Mary Wells z Univerze v Waterloo-ju v Kanadi so dekleta slabo zastopana na tehničnih področjih, ker smo naredili zelo slabo delo pri predstavljanju kaj inženirstvo sploh je in kaj inženirji dobrega naredijo za družbo. Sama iskreno verjamem v vzornike, ki navdihujejo. Slovenija rahlo prednjači po številu diplomantk s STEM področja, vendar pa to ne pomeni, da smo kaj na boljšem. Problem je globalen. Pomanjkanje visokotehnološkega kadra, sploh pa deklet na tehničnih področjih je izziv, s katerim se sooča cel svet

Kaj pa o izzivih za ženske v raziskovalnih in znanstvenih vodah meni Emilija Stojmenova Duh? »Mnoge znanstvenice ali pa inženirke v akademskih in raziskovalnih krogih se srečujejo z ovirami na področju uravnoteženja poklicne kariere in družinskega življenja. Enostavno zmanjka časa za vse in tako včasih ne dosežejo vseh pogojev, ki so zahtevani za nadaljevanje kariere na svojem področju. Prav tako je ovira t.i. 'stekleni strop'. Nekako mislimo, da ga ni, pa je. Položaje, ki so jih do sedaj zasedali le moški, je težko prepustiti ženski. Nekako se sploh ne pomisli oz. pogleda širše, da bi lahko položaj zasedal še kdo drug. To mišljenje in delovanje verjetno ni namerno, le gledajo pač z drugimi očmi in ne vidijo v tem problema.« Hkrati pa dodaja napotek za vse mlade, predvsem pa dekleta: »Vedno sprašuj. Nič se ti ne bo zgodilo. Če meniš, da si nekaj zaslužiš, potem sledi temu. Ne dovoli, da drugi s tabo ravnajo slabše kot si zaslužiš

In še napotek za mlade s strani Abigail Ingram z Inštituta za žensko podjetništvo Univerze v DePaul-u v ZDA: »Če nekaj hočete, potem pojdite in to vzemite. Ne razmišljajte o ovirah. Ovire vedno bodo v življenju. Tako za dekleta kot fante. Ovire so del poti