Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Na Fakulteti za elektrotehniko razvili svetilko Lumina, ki je prijazna okolju in živalim

13 september 2021

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so pod mentorstvom doc. dr. Mateja B. Kobava v laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo, enem najstarejših univerzitetnih laboratorijev pri nas, razvili in izdelali svetilke za osvetlitev kulturnih spomenikov. Svetilka je okolju in živalim prijazna, zmanjšuje svetlobno onesnaženje in je skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Svetilke Lumina imajo na sprednji strani nameščen okvir na katerega je pritrjena silhueta objekta, ki ga želimo osvetliti. Silhueta objekta je enaka obliki objekta in s tem zagotovimo, da svetloba svetilke ne konča na nebu ali pri sosedih, ampak le na objektu, ki ga želimo osvetliti.

Svetilka omogoča ekološko osvetljevanje na način, da več kot 90 % svetlobnega toka konča na spomeniku (fasadi spomenika) in da gre samo nekaj odstotkov svetlobnega toka mimo. Teh nekaj odstotkov predstavlja svetlobno onesnaženje. Inovacija je  velikanski napredek k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja in spodbuden prispevek k ekološkim prizadevanjem ohranjanja narave.

Za izjemen prispevek in inovacijo so se uvrstil med posebne omembe (t .i. honourable mentions) na letošnji podelitvi Inženirske iskre 2021.

Več o svetilki je na voljo tukaj