Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Danfoss skupaj z 90 multinacionalkami pozval k okoljskemu ukrepanju

16 november 2021

Na letošnji okoljski konferenci COP26, so k ukrepanju držav pozvali tudi izvršni direktorji več kot 90 multinacionalk, ki so se povezali v Zavezništvu CEO Climate Leaders. Med njimi tudi Danfoss, iz katerega prihaja predsednik iniciative Inženirke in inženirji bomo! Miha Bobič.

Več kot 90 izvršnih direktorjev velikih multinacionalk, ki so povezani v Zavezništvu CEO Climate Leaders, je v odprtemu pismu svetovne voditelje na COP26 pozvalo k ukrepanju. Sektorske politike in predpisi namreč zajemajo samo 12 odstotkov izpustov, čeprav so se vlade držav, ki ustvarijo več kot 60 odstotkov izpustov toplogrednih plinov na svetu, zavezale k doseganju ničelnih emisij.

»Čas je, da vlade ustvarijo trajnostno prihodnost za vse. Podjetja so pripravljena podpreti in spodbuditi investicije. Vendar potrebujemo ukrepanje politike in večje ambicije, če želimo doseči ogljično nevtralnost do leta 2050. Najhitrejši in najcenejši način za začetek naših skupnih prizadevanj za doseganje ciljev pariškega sporazuma je energetska učinkovitost,« je poudaril Kim Fausing, izvršni direktor družbe Danfoss, ki v podjetju Danfoss Trata v Sloveniji zaposluje preko 600 sodelavcev.

Zmanjšanje izpustov za več kot 1 gigatono letno

Danfoss Trata je dolgoletni partner iniciative Inženirke in inženirji bomo!, iz podjetja prihaja tudi predsednik iniciative Miha Bobič. Z inženirskimi rešitvami se trudijo za zmanjševanje ogljičnega odtisa in ustvarjanje boljše prihodnosti. Zato so se med drugim zavezali k zmanjšanju izpustov za več kot 1 gigatono letno do leta 2030. V Zavezništvu CEO Climate Leaders pa vladam predlagajo naslednje ukrepe:

  • Pripravo ambicioznih nacionalnih prispevkov, ki so usklajeni s ciljem 1,5 °C, s katerimi se bodo globalni izpusti do leta 2030 vsaj prepolovili, in zavezo za globalno doseganje ničelnih emisij do leta 2050, kar naj bo podprto z utemeljenimi načrti in vmesnimi cilji.
  • Zagotovitev, da bodo razvite države dosegle in presegle svojo zavezo, da bodo s 100 milijardami dolarjev podprle prizadevanja držav v razvoju za preprečevanje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, in zagotovitev, da se tudi glavne razvojne finančne ustanove zavežejo, da bodo pri kreditiranju sledile znanstveno utemeljenim smernicam.
  • Odpravo subvencije za fosilna goriva, znižanje tarife za podnebju prijazno blago, razvoj smiselnih in širše sprejetih mehanizmov za določanje cen ogljika, ki temeljijo na tržnih razmerah, in izvajanje ustreznih ukrepov za zagotovitev pravičnega prehoda.
  • Podporo in spodbudo prvim akterjem, vključno s krepitvijo obstoječih in preizkušenih rešitev po celotnih vrednostnih verigah (predvsem v ogljično intenzivnih sektorjih) in razvoj novih tehnologij.
  • Vlaganje v podnebne prilagoditve: ustvarjanje odpornih mest, oskrbovalnih verig in infrastrukture s krepitvijo obrambe pred naravnimi nesrečami in rešitev za prenos tveganj ter razvoj klimatsko odporne in trajnostne proizvodnje hrane in zagotavljanje oskrbe z vodo.