Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Inovacija ČUT zmagovalka HUD razpisa 2021

03 december 2021

Zadnji dan Festivala UNI.MINDS je med drugim obeležila tudi razglasitev zmagovalcev HUD razpisa 2021. Na razpis z naslovom Inovacije za izzive družbe – Naprej k človeku. so mladi inovatorji prijavili netehnološke rešitve, ideje in inovacije. Med procesom so organizatorji zaznali velik potencial za soustvarjanje prihodnosti in boljšo družbo za vse, kajti ta potrebuje inovativne rešitve za izzive, s katerimi se trenutno soočamo!

Razkorak med tehnološkim napredkom in družbo
Svet je poln inovacij, a nove tehnologije, umetna inteligenca, pospešena digitalizacija in neslutena hitrost razvoja so privedli do silovitega razkoraka med nenehnim tehnološkim napredkom in družbo, ki ne dohaja korenitih sprememb v njenem delovanju, vrednotah in prioritetah.

S tem nastajajo tudi vedno novi in vedno bolj kompleksni izzivi, ki jih je potrebno pravočasno in ustrezno nagovoriti. S pravimi, celovitimi in uresničljivimi rešitvami, ki bodo znale odgovoriti na resnične potrebe človeka ter ohraniti tehnološki napredek v ravnovesju z družbenim.

HUD razpis
Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je zato organizirala HUD razpis. Cilj novega razpisa je ponuditi študentom priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive t.i. nove realnosti, ki so jih pomenljivo imenovali »Naprej k človeku«.

Priložnost za mlade inovatorje
Izvedba razpisa je vključevala tudi več delavnic in predavanj, na katerih so želeli sodelavci Univerze v Ljubljani študentom podati ali okrepiti njihovo znanje o izbranih temah inoviranja, kar bo pripomoglo k obogatitvi javne predstavitve izbranih inovacij in njihovi realizaciji.

Hkrati so želeli s to aktivnostjo v bazen tržno zanimivega znanja Univerze v Ljubljani pritegniti več kreativnih rešitev, podjetniških zamisli, multidisciplinarnih inovacij, ki povezujejo tehnološka in netehnološka področja, in jih končno približati ter prenesti v družbo.

Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje različnih disciplin za ustvarjanje resnične dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje, si prizadevajo v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, pritegniti več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij.

Nagrajenci letošnjega HUD razpisa

1. nagrado za inovacijo Čut je prejela inovatorka Elena Yakimovska. Inovativni projekt »igra Čut« naslavlja eno od najbolj perečih tematik sodobnega časa – upad kognitivnih sposobnosti pri starejših in pojav demence. Z nefarmakološkim pristopom rešuje več izzivov hkrati, primarno pa je namenjena ohranjanju miselne aktivnosti preko samostojne ali skupinske uporabe.

2. nagrado za inovacijo LocGlob so prejeli inovatorji Amadej Petan, Tara Sergeja Kadunc in Tadej Uršič. Projekt v obliki netehnološke storitvene inovacije nagovarja težave v dobavnih verigah (disrupcija zaradi Covid-19 pandemije) in ponuja lokalne rešitve za globalne probleme z združevanjem trajnostnih in ekonomskih vidikov z družboslovnimi veščinami.

3. nagrado za inovacijo NavDIH je prejela inovatorka Lana Nastja Anžur. S projektom NavDIH Lana Nastja Anžur naslavlja problem socialne izključenosti otrok z družbenega obrobja in ponuja možnost za dodatno promocijo slovenske kulturne dediščine. Srž projekta je program ustvarjalnih delavnic in dejavnosti za otroke, ki pod mentorstvom svojih vzgojiteljev in študentov dediščinskih ved izdelujejo ročna dela na temo slovenske kulturne dediščine.

Čestitke vsem nagrajencem!

Zagnani mladi snovalci, inovatorji, ki radi razmišljate drugače, se povezujete, odkrivate in krepite vedno nova znanja, obenem pa vas motivira iskanje rešitev za resnične družbene spremembe, ste lepo vabljeni, da se prihodnje leto preizkusite v inovativnem snovanju in iskanju novih rešitev, osvojite pravo inovacijsko miselnost, raznovrstne (uporabne) veščine in vstopite v razburljivi svet inovacij!

Več o nagrajencih in HUD razpisu: https://ppz.uni-lj.si/novice/pa-jih-imamo-zmagovalci-hud-razpisa-2021/