Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Na srečanju Ženske v energetiki tudi o projektu Inženirke in inženirji bomo!

28 april 2022

V petek, 13. aprila, je v organizaciji podjetja Prosperia potekalo energetsko-poslovno srečanje Ženske v energetiki '22 z naslovom Skupaj za zeleno prihodnost. Udeleženke in udeleženci so se seznanili z novimi pristopi zelene transformacije in z vidiki sodobnega podnebnega voditeljstva, ki vključuje in spodbuja raznolikost. 

Na srečanju je sodeloval tudi predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo, Miha Bobič, strokovnjak za daljinsko ogrevanje in energijsko učinkovitost v Danfoss Trati. Spregovoril je o zeleni preobrazbi in poudaril, da je to tema, ki se tiče vseh, ne le tistih, ki delajo v energetiki. Dotaknil se je tudi vloge mladih, predvsem žensk v tem procesu. »Za zeleni prehod potrebujemo širši družbeni konsenz. Pred nami so zahtevne naloge, zato s projektom Inženirke, inženirji bomo mlade motiviramo, da poiščejo najboljše rešitve in speljejo potrebno zeleno preobrazbo. Prehod na zeleno energijo bo zahteval inovativne rešitve in nove poslovne modele, predvsem pa večjo vključenost raznolikega nabora talentov, kot tudi novih deležnikov zelene energetike, ki se vse bolj demokratizira,« je povedal.

Bobič je na dogodku sodeloval tudi na omizju na temo poslovnih prednosti trajnosti in raznolikosti, ko gre za investicije in EU projekte. Z Vlasto Krmelj sta poudarila, da je za uresničevanje zelenega prehoda pomembno, da zelene cilje ponotranji vodstvo in jih diseminira po celotni organizaciji.