Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Slovenska elektroindustrija v luči zelenega in digitalnega prehoda

01 september 2022

31. avgusta 2022 je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal dogodek Dan slovenske elektroindustrije 2022, ki ga je pripravila Zbornica elektronske in elektroindustrije, ki je tudi partner projekta Inženirke in inženirji bomo!.

Na dogodku so predstavniki GZS z gosti predstavili slovensko elektroindustrijo, izzive in priložnosti v panogi ter trende za prihodnost, odvila pa se je tudi okrogla miza s podjetniki in strokovnjaki povezanih področij.

Leto 2021 kljub izzivom uspešno za panogo
Leto 2021 je bilo za slovensko elektroindustrijo kljub številnim izzivom izjemno. Trdoživost panoge, ki vseskozi išče rešitve, se je pokazala že med epidemijo covida -19, a so jo  v letu 2022 pričakali novi izzivi – izrazita podražitev energentov, ukrajinsko ruska kriza ter nerazrešene težave z dobavo polprevodnikov. Ob novih izzivih je izjemno pomembna zavzetost vseh deležnikov, ki so povezani z industrijo, tako na ravni Evrope kot Slovenije.

Andreja Hlišč, direktorica Zbornice elektronske in elektroindustrije, je poudarila prehod v krožno gospodarstvo, vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ter pametno industrijo. Glede strateških področij zbornica nudi vso podporo svojim članom.

Kadri še vedno izziv v panogi elektroindustrije
Na okrogli mizi z naslovom »Prihodnost elektroindustrije v luči zelenega in digitalnega prehoda«, kjer sta sodelovala tudi mag. Aleš Poljanšek iz podjetja ebm-papst Slovenija d.o.o. in  dr. Gregor Dolinar, dekan Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, so spregovorili o glavnih strateških izzivih slovenske elektroindustrije, ki zajemajo težave v dobavnih verigah, visoke cene energentov in težave s pomanjkanjem kadra. Na okrogli mizi sta sodelovala še, dr. Marjan Pogačnik, direktor Iskra Mehanimi, d.o.o. in dr. Tjaša Redek, iz Ekonomska fakultete, Univerza v Ljubljani.