Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Tudi “delati skupaj” se je treba učiti

04 oktober 2022

Najpomembnejše poslanstvo šole je podpora razvoju otroka v samostojnega, odgovornega in kompetentnega človeka, ki zna živeti, delati z drugimi in prispevati k skupnosti. Tak posameznik je podjeten – to pomeni, da ima ustvarjalne ideje, vidi priložnosti, prevzame pobudo in naredi vse, da jih uresniči v skupno dobro.

Usvojitev temeljnih znanj s področij človekovega delovanja je osnova. Pomembno pa je, da imajo mladi možnost svoje znanje uporabiti pri reševanju avtentični problemov. To jim omogoča, ne le da temeljna znanja, utrdijo in osmislijo, ampak jim pomaga tudi, da znanje nadgrajujejo in razvijajo svojo ustvarjalnost. Ob tem pa se učijo tudi osnovnih principov podjetnosti.

Izkušnje kažejo, da končen izdelek, ki je nastal v procesu od opredeljevanja ciljev, načrtovanja, iskanja virov, do analize, kaj vse bi lahko v procesu izboljšali, da mladim posebno zadovoljstvo. Navda jih s ponosom in voljo, da pristopijo k novim projektom in večjim izzivom.

Ne gre za to, da bi kar pri vsakem projektu razvili tudi poslovni načrt, za izdelek našli tržišče in ga prodali. Gre za to, da spoznajo, kako pomembno je dobro razumevanje posameznega področja in sodelovanje s tistimi, ki bolje poznajo druga področja. Realni izzivi so namreč vedno, če razmišljamo po šolsko, večpredmetni. Prav samostojno delo skupine dijakov na projektu je odlična vaja za razvoj ustvarjalnosti in odgovornosti. Odgovornosti do rešitve naloge in do članov skupine. Pri vsem tem pa imajo pomembno vlogo učitelji – mentorji.

Nujno je, da vsem dijakom v učnem procesu omogočamo izkušnjo projektnega dela, kjer rešujejo kompleksnejše izzive in sodelujejo z učitelji različnih predmetov. Pri reševanju takih problemov se zgodi, da znanja in izkušanje šolskih mentorjev niso dovolj. Zato je smiselno, da se šola poveže z zunanjimi strokovnjaki. Odpiranje šole v realni svet je nujno, če želimo dijakom omogočiti, da razvijajo svoje potenciale.

Na Gimnaziji Vič prakticiramo tak način dela že več kot dvajset let. Hvaležni smo strokovnjakom in inštitucijam za pomoč in pripravljenost sodelovati. Bolj ambiciozni dijaki projekte razvijejo v prave raziskovalne naloge, ki požanjejo nagrade ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Seveda te naloge presegajo redni šolski okvir. Na gimnazijo se vpišejo dijaki z mnogoterimi interesi in mnogotere interesne dejavnosti poleg rednega pouka in celoletne projektne naloge, ki so je v drugem letniku deležni vsi dijaki, omogočajo, da se lahko vsak najde na področju, ki ga zanima.

Povzetek članka objavljenega v časniku Dnevnik avtorice mag. Alenke Krapež, ravnateljice Gimnazije Vič. 

Celoten članek je dostopen tukaj.