Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Radovednost poganja razvoj

14 december 2022

V torek, 6. decembra 2022, smo se z dijaki Šolskega centra Postojna družili na dogodku Ne teslo, tesla bom. Prisluhnili smo zgodbam štirih zanimivih gostov, ki so mladim predstavili različne karierne možnosti. Vsi pa so si bili enotni: »Izberite si pot, ki vam omogoča širino in učenje.«

Če hočemo biti v nečem dobri, moramo v tem uživati

 »Še ob vpisu na Fakulteto za strojništvo nisem točno vedela, kaj me zanima,« je dijakinje in dijake pred veliko odločitvijo glede karierne poti pozdravila Neža Guzelj, inženirka strojništva, projektna in produktna vodja v razvoju MAHLE Electric Drives Slovenija. »Z leti pa sem ugotovila, da sem zelo komunikativna in rada delam z ljudmi. V projektnem vodenju sem našla stičišče strojništva, tehnike, ekonomije in podjetništva,« je nadaljevala. Guzelj se svojih študentskih let spominja po vsakoletnih dolgih poletnih počitnicah. Ob sicer zahtevnem sprotnem delu na fakulteti je z razumevanjem in sprotnim utrjevanjem znanja hitro premagovala največje študentske izzive – izpite.

Dobri odnosi za trden temelj sodelovanja

Stojan Sušelj, ekonomist in vodja proizvodnje, logistike in tehnologije v podjetju ebm-papst Slovenija je povedal, da pri svojem delu skrbi za odnose, procese in komunikacije: »Vodje skrbimo za odnose, da se sodelavci med seboj razumejo. V tem sem našel svoje poslanstvo.« Zbranim dijakom je zaupal tudi, da ob delu, ki ga rad opravljaš, rezultati prihajajo sami od sebe: »Pomembno je, da s sodelavci delujemo kot športna ekipa. Če smo v dobrih odnosih, so rezultati vrhunski, če ni pravih odnosov pa pade vse.«

Inženirje čaka svetla prihodnost

Jurij Černigoj, inženir strojništva, tehnolog na področju avtomatizacije v LTH Castings, je mladim povedal, da so inženirji danes zelo iskani in dobro plačan kader: »Podjetja cenijo predvsem inovacije, ki so posebej nagrajene. Če pomislim na inženirsko delo v času mojih kariernih začetkov, se je marsikaj spremenilo na bolje. Temu lahko dodamo še projekcije za naprej in mislim, da nas čaka svetla prihodnost.«  

Luka Cvajnar, inženir elektrotehnike in preskusni inženir v SIQ Ljubljana, je delil spomine na iskanje svoje prve zaposlitve. Po samo dveh študentskega dela je dobil ponudbo za redno zaposlitev: »Vsakega študenta inženirstva lahko čaka kadrovska štipendija. Trenutno gre za tako iskane poklice, da mladi lahko izbirajo med različnimi kadrovskimi štipendijami in bodočimi zaposlovalci.« Poleg znanja, pridobljenega na fakulteti, pa dober inženir po njegovem mnenju potrebuje vztrajnost: »Pomembno je, da ne obupaš, ko se srečaš z izzivi