Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


NIL: V skrbi za maksimalno pripravljenost na kibernetske napade

29 januar 2024

V podjetju NIL, ki mu skrb za kibernetsko varnost svojih organizacij zaupajo globalni akterji, se zavedajo pomena in vrednosti raznolikih razmišljanj in vpogledov. Pri tem najbolj cenijo prav svoje zaposlene, njihove kompetence in radovednost.

V podjetju NIL vse od svoje ustanovitve leta 1989 neprestano skrbijo za krepitev svojih kompetenc ter s poglobljenim tehnološkim znanjem svojih zaposlenih skrbijo za kibernetsko varnost raznovstnih podjetij doma in v tujini. So prejemniki številnih nagrad, med drugim tudi priznanja za najboljši varnostni izdelek v Sloveniji leta 2019. Z lastno iniciativo #WomeninIT aktivno stremijo k zmanjševanju nesorazmerne zastopanosti žensk v tehnoloških poklicih, s tem pa tudi k izboljšanju tega kompleksnega področja, ki za učinkovite rešitve zahteva raznolike (v)poglede.

Zakaj menite, da bi mladi, ki začenjajo svojo karierno pot, morali razmisliti o delu na področju tehnologije in kakšne priložnosti lahko to prinese?

Živimo in delujemo v čedalje bolj digitalnem svetu, močno tehnološko obarvanem. Tehnologija se razvija z izredno hitrostjo in spreminja naša življenja. Verjamemo, da ima tehnologija moč spremeniti naša življenja na bolje, saj lahko igra odločilno vlogo pri reševanju ključnih vprašanj in izzivov, s katerimi se srečujemo na dnevni ravni. Tehnologija je zato prav gotovo področje prihodnosti, v okviru katerega lahko predvsem mladi pustijo svoj pečat in pozitiven vpliv.

Dejstvo je tudi, da se področje tehnoloških poklicev sooča s precejšnjim pomanjkanjem kadra. Tehnologija je v porastu, zahteve po tehnoloških rešitvah so vedno večje. Za primer lahko vzamemo področje informacijske tehnologije (IT), kjer deluje tudi naše podjetje. V IT sektorju primanjkuje tako kadra kot raznolikosti, zato si v podjetju NIL želimo vzbuditi zanimanje za poklice na tem tehnološkem področju pri mlajših generacijah ter promovirati IT kot odlično poklicno področje za mlade, tudi za mlade ženske. Raznolikost je namreč pri kreiranju tehnoloških rešitev izjemnega pomena – pomislite, da statistično gledano rešitve za oba spola ali celo samo za ženske v veliki večini ustvarjajo moški?

Delo v IT industriji omogoča pridobivanje naprednih tehničnih veščin ter spodbuja strokovni in osebni razvoj posameznikov v dinamičnem okolju. Delo na tehnološkem področju spodbuja stalno učenje in razvoj, kar mladim resnično omogoča strokovno rast in obenem izboljšuje možnosti za karierni napredek.

V STEAM poklicih je zaposlenih nesorazmerno malo žensk. Koliko inženirk ima vaše podjetje?

V podjetju si prizadevamo ustvarjati vključujoče, varno in spodbudno delovno okolje za vse zaposlene, ne glede na spol. Danes predstavljajo dame v našem podjetju 26-odstotni delež.

V podjetju se zavedamo izziva nesorazmerne zastopanosti žensk v STEAM poklicih, kar aktivno naslavljamo z našo iniciativo #WomeninIT ter z aktivnim povezovanjem z zunanjimi organizacijami in pobudami, ki spodbujajo vključevanje žensk v tehnične poklice. Zavzemamo se za spodbujanje večjega števila predstavnic ženskega spola na tehničnem področju. S finančnimi spodbudami omogočamo npr. krožke, ki že v osnovnih šolah spodbujajo zanimanje za tehnične poklice. Povezujemo se tudi s srednjimi šolami in fakultetami.

Razumemo, da je to »tek na dolge proge«. Delovanje na tem področju danes bo namreč doseglo konkretne učinke čez nekaj let.

Kakšni so občutki ob tem, da je vaša inženirka Kristina Batistič nominirana za inženirko leta 2023? Kako pomembni so po vašem mnenju dogodki, kot je izbor Inženirka leta?

Izjemno smo ponosni na Kristinin dosežek in na vlogo, ki jo ima pri spodbujanju zanimanja za inženirske poklice med mladimi ženskami. Nominacija za Inženirko leta 2023 je priznanje za njen izjemen trud, predanost in strokovno znanje, ki ga prinaša v NIL-ovo delovno okolje, predvsem pa izven njega, saj se zaveda, da s svojim konkretnim zgledom lahko vpliva na mlada dekleta. Podpiramo njene ambicije in aspiracije izven delovnega mesta, v okviru katerih vodi sekcijo organizacije Women4Cyber. Verjamemo, da sta njeno delo in predanost izjemen zgled in navdih za prihodnje generacije inženirk, še posebej na področju kibernetske (ne)varnosti, ki je v zadnjih letih postalo eno ključnih poslovnih tveganj v organizacijah. Gre za kompleksno tehnološko področje, kjer so raznolika razmišljanja zelo dobrodošla.

V podjetju NIL z veseljem podpiramo dogodke, kot je izbor Inženirka leta, ki poudarjajo dosežke žensk v STEAM poklicih, saj verjamemo, da s tem pripomoremo k spodbujanju raznolikosti in vključenosti v delovnih okoljih. Menimo, da zgodbe uspešnih inženirk navdihujejo in spodbujajo tudi druge ženske k odločitvi za kariero na področju tehnologij, kar bo pripomoglo k večji zastopanosti žensk v tehnoloških industrijah.

Katera od številnih nagrad in priznanj, ki jih je podjetje prejelo od ustanovitve leta 1989, vas najbolj navdihuje in ste nanj najbolj ponosni?

NIL svojo konkurenčno prednost gradi predvsem na izjemnih tehnoloških kompetencah. Ponosni smo, da stalno zagotavljamo najvišji nivo naših partnerskih povezav s ključnimi svetovnimi podjetji v našem portfelju. Pri tem naj navedem podjetja Cisco, Microsoft, VMware in PaloAlto. Težko bi izpostavil najprestižnejša priznanja, ki smo jih do sedaj prejeli. Ker naša letošnja kandidatka z inženirko leta deluje v našem Varnostno operativnem centru (SOC), lahko morda izpostavim, da smo že leta 2019 z našim SOC centrom pridobili priznanje za najboljši varnostni izdelek leta v Sloveniji.

NIL se vztrajno širi. Kakšna je vaša vizija za prihodnost podjetja? 

Ključni dejavnik našega podjetja so predvsem zaposleni in njihove kompetence. V podjetju NIL neprestano krepimo svoje kompetence – ključna prednost našega podjetja je prav poglobljeno inženirsko znanje in radovednost naših zaposlenih, s katero rešujejo najbolj kompleksne tehnološke izzive. Želimo ohranjati in neprestano negovati močno inovativno okolje za razvoj in udejanjanje idej ter s tem omogočati ključno ambicijo podjetja – omogočati digitalno prihodnost vsem našim deležnikom za uspeh in blaginjo.

Nasvet NIL-a za kibernetsko varnost, ki bi ga moralo upoštevati vsako slovensko podjetje. 

Nikoli ne boste 100-odstotno varni pred kibernetskimi napadi. Lahko pa ste nanje 100-odstotno pripravljeni. Zelo preprosto, pokličite nas. J

 

Pogovarjali smo se z Benom Ceglarjem, direktorjem podjetja NIL.