Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


SPIRIT Slovenija: gradimo most med znanostjo in gospodarstvom

13 februar 2024

SPIRIT Slovenija je že od leta 2019 pobudnik procesa krepitve slovenskega inovacijskega ekosistema. Skupaj z resornim ministrstvom za gospodarstvo smo v letih 2019−20 prijavljali in v letih 2020−21 z DG REFORM ekipo Evropske komisije koordinirali istoimenski reformni projekt.

Ključni rezultat projekta DG REFORM poudarja pomen povezovanja in celovitega pristopa h kreiranju ugodnega okolja za inovacije, kar uspešno implementiramo. V enoletnem sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) ter Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter pozneje tudi z Javno agencijo za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) smo vzpostavili prijateljsko sodelovalni odnos, ki se še danes odraža v rednih neformalnih srečanjih. Ta so namenjena pretoku informacij in usklajenemu delovanju vseh vključenih. V letu 2020 smo pripravili tudi Program razvoja inovacijske dejavnosti, ki ga je potrdil gospodarski minister. Program je osnova za aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom krepitev slovenskega inovacijskega ekosistema.

UNI.MINDS: gradnja skupnosti in pospešek sodelovanju

Povezovanje deležnikov inovacijskega ekosistema pa SPIRIT Slovenija spodbuja z organizacijo različnih dogodkov, ki združujejo strokovnjake, podjetnike in raziskovalce ter spodbujajo izmenjavo idej in sodelovanje. Eden najbolj odmevnih je UNI.MINDS, ki velja za največji slovenski festival za grajenje inovacijske skupnosti in partnerstev med akademskim okoljem ter gospodarstvom. Takšni dogodki ne promovirajo le inovacij, temveč krepijo povezovanje, spodbujajo sinergije in ustvarjajo priložnosti za nova partnerstva.

Vzpostavljanje nacionalne platforme na področju RRI

Na SPIRIT Slovenija z željo večje povezanosti slovenskega inovacijskega ekosistema koordiniramo tudi proces za vzpostavitev RRI stičišča. Vanj smo vključili širok nabor ustreznih deležnikov. Pred kratkim smo izvedli prvo zasedanje posvetovalnih skupin za njegovo vzpostavitev. RRI stičišče bo osrednja nacionalna sodelovalna platforma slovenskih deležnikov na področju raziskav, razvoja in inovacij. 

Prav tako smo v začetku decembra pripravili 1. Venture Capital forum, ki naslavlja pomen tveganega kapitala kot enega ključnih virov za komercializacijo inovacij.

Pot trajnostne rasti in konkurenčnosti

Sicer pa je spodbujanje inovacijskega ekosistema in grajenja mostu med gospodarstvom in znanostjo nenehno vpeto tudi v aktivnosti obeh Nacionalnih kontaktnih točk, ki delujeta pod okriljem naše agencije, in sicer tako za Evropski svet za inovacije kot tudi za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo.

Krepitev inovacijskega ekosistema je ključna za doseganje trajnostne rasti, konkurenčnosti ter premagovanje izzivov, s katerimi se soočajo slovensko gospodarstvo, industrija in širša družba. Vsi skupaj smo ključni gradniki te poti, ki jo ubiramo za boljšo prihodnost.

SPIRIT Slovenija
https://www.spiritslovenia.si/

Članek je objavljen v reviji IRT3000.