Navdušujemo za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.


Inženirska iskra mladim iz Idrije, projektu TechBEAT ter mentorju s Ptuja

21 junij 2024

V sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo! so že petič podelili priznanja inženirska iskra. Na slavnostni podelitvi so inženirsko iskro prejeli Filip Boškin, Iztok Marolt Šorn in Miha Unijat z Gimnazije Jurija Vege Idrija, ki so pod mentorstvom Jureta Novaka sestavili svoj FPV dron, projekt TechBEAT ter mag. Oliver Buček z Osnovne šole Breg s Ptuja za mentorstvo mladim. Posebna pohvala je šla v roke Peskovniku – odprtemu laboratoriju Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani.

»Za prebojne tehnologije, ki temeljijo na znanstvenem razmišljanju in ustvarjanju, moramo postaviti zelo dobre družbene temelje, da do njih res pride,« je zbrane v uvodu nagovoril prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik Inženirske akademije Slovenije. »Pomembno vlogo pri tem za mlade igra vzgoja in izobraževanje – starši, družina, okolje in šola. Predvsem šola in njene kurikularne vsebine morajo mlade pripraviti za ustvarjalno in odgovorno življenje v 21. stoletju. Nujna je prenova načina poučevanja in dela z mladimi v šolah in tudi na univerzah – vaše ideje, ki jih nagrajujemo danes, so lahko kamenček v mozaiku te prenove. Hvala vam za vaš koristen prispevek.« Obenem se je zahvalil in čestital tudi sodelujočim in nagrajenim mentorjem za kakovostno delo z mladimi.

Ljupka Vrteva, inženirka leta 2023, je zbrane nagovorila, naj vse, kar delajo, delajo tudi z mislijo na generacije, ki še prihajajo. Obenem je poudarila pomen domišljije pri inovacijah in razvoju: »Moja domišljija me je pripeljala do tega, da danes stojim tu pred vami. Vedno sem želela ustvariti nekaj novega, nekaj povsem drugačnega. In ko prideš do neke točke, rabiš vedno več znanja, da domišljijo lahko udejanjiš, da lahko nekaj novega razviješ.«

Navduševanje za inženirstvo in inovativnost

»Slovenci smo narod inovatorjev, inženirjev in pionirjev, le da na to včasih malo pozabimo. Zato so dogodki, kot je današnji, še posebno pomembni, da nas opomnijo, kaj vse se z znanjem in sodelovanjem da doseči!,« je ob tej priložnosti spomnil dr. Miha Bobič, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki prihaja iz podjetja Danfoss Trata.

Priznanja Inženirska iskra vsako leto prejmejo prebojne, izvirne prakse, projekti, dogodki ali osebe, ki so pomembno prispevali k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic in inovativnost v družbi. Med nagrajenimi so pogosto posamezniki, projekti in organizacije, ki delujejo v šolskem okolju, ki pomembno vpliva na opredelitev mladih za vstop v inženirski svet.

 Prejemniki inženirskih isker 2024 so:

  • Izdelava drona: Filip Boškin, Iztok Marolt Šorn, Miha Unijat, Gimnazija Jurija Vege Idrija, mentor: Jure Novak, Hidria d.o.o.

Inženirska prihodnost se začne v različnih obdobjih mladosti. Najpomembnejše je, da talente podpremo in jim omogočimo izkušnjo, da zmorejo in so kos tudi zahtevnim tehničnim izzivom. Podpornikov in udeležencev takšnega sodelovanja nikoli ni preveč, pogosto pa ostanejo spregledani. Letos izpostavljamo primer dijakov Gimnazije Jurija Vege Idrija: Filipa Boškina, Iztoka Marolta Šorna in Miho Unijata. Pod mentorstvom in s podporo Jureta Novaka iz podjetja Hidria so uspešno sestavili FPV dron.  

Izziv je zajemal kompleksne naloge izbora komponent, elektronskih sklopov in programiranja krmilnika. Tako kot je to v navadi pri pionirskih projektih, so opravili testiranje različnih konfiguracij in po uspešnih testnih poletih je bil dron pripravljen za predstavitev. S podelitvijo inženirske iskre za izdelavo FPV drona želimo spodbuditi sodelovanje med šolami in gospodarstvom kot temeljno sestavino za prakse, ki prinašajo v naš prostor interdisciplinarne izkušnje in oblikujejo bodoče inženirke in inženirje. 

  • Mag. Oliver Buček – mentor mladim na področju VEX robotike 

Osnova za spodbujanje inovativnosti in inženirstva v šolskem okolju so pravi mentorji in mentorice: brez njih ni podpornega okolja. Mag. Oliver Buček je strasten mentor mladim ter  promotor VEX robotike v Sloveniji in tujini.

VEX robotika je inovativni izobraževalni program, ki skozi konstrukcijo in programiranje robotov ter mednarodna tekmovanja uči mlade ekipnega duha, reševanja problemov in tehničnih veščin. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami Oliver Buček navdihuje in podpira mlade na poti odkrivanja sveta robotike. Pri tem ne gre zgolj za entuziazem, ampak tudi za uspehe, dosežene na mednarodni ravni. Ekipa Osnovne šole Breg s Ptuja, ki jo sestavljajo Erin Cafuta, Vita Stanovnik in Simon Ščavničar, je zmagala na mednarodnih tekmovanjih na Finskem, Češkem in v Sloveniji. S tem so si prislužili odhod na svetovno prvenstvo VEX Robotics 2024 v Dallasu.  V ponos svojemu mentorju, Osnovni šoli Breg, Ptuju in celotni Sloveniji postajajo mladi mednarodno prepoznavni kot izjemni talenti v svetu robotike. Poklonimo se tudi Oliverju Bučku in mu zaželimo še veliko tovrstnih uspehov. 

  • Projekt TechBEAT (Lek, član skupine Sandoz)

TechBEAT je izkustveni dogodek, namenjen motiviranim, proaktivnim srednješolcem s področij naravoslovno-tehničnih ved iz vse Slovenije. Razvojni projekt je nastal s skupnim snovanjem in sodelovanjem med šolami, ki so vključile svoje dijake in dijaške mentorje, ter podjetjem Lek, ki je pripravilo tehnične izzive in ponudilo strokovne mentorje.  

V projektu so uvedli nekaj inovativnih praks in komunikacijskih orodij. Predstavniki različnih tehničnih in strokovnih srednjih šol so se organizirali v skupine, ki so jih združili timski cilji in skupni izziv: proizvodnja razpršila za nos v skladu z industrijskim pristopom. Za dosego cilja so morale tekmovalne skupine med seboj sodelovati. Navdušenje nad izkušnjo je bilo prisotno pri vseh udeležencih. Dijaki so prepoznali zahtevnost in kompleksnost praktičnega dela, mentorji pa so bili presenečeni nad znanjem in zagnanostjo mladih. Mentorji – učitelji so zelo zadovoljni s pomembno praktično izkušnjo in si želijo sodelovanja pri razvoju dogodka tudi v prihodnje. TechBEAT predstavlja platformo za spodbujanje inovativnosti in tehnične odličnosti med mladimi v Sloveniji, spodbuja izobraževanje na področjih STEM, povezuje šole in industrijo ter krepi regionalno povezanost Slovenije. 

Prejemnik posebnih pohval (t. i. honorable mentions) je:

  • Peskovnik – odprt laboratorij Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Pričakujemo, da so izobraževalne institucije prostor, ki ponuja aktivnosti za razvoj talentov. Vendar so kapacitete in resursi, ki jim jih namenjamo, omejeni in pogosto usmerjeni v izvajanje temeljnih, zakonsko predpisanih procesov. Ko inženirska fakulteta, kot je ljubljanska strojna fakulteta, organizira inženirske skupnosti, zlasti preko študentskih projektov in delavnic, to ni nujno nekaj izjemnega. Vendar pa Peskovnik od svojega nastanka leta 2022 postaja pomembno središče z izjemnim naborom aktivnosti in vizionarskim multidisciplinarnim pristopom odprtosti do vseh študentov univerze. 120 delavnic, sodelovanje in povezovanje študentov z različnih fakultet, številni študentski projekti prinašajo izredne rezultate, nagrade in pohvale ter študentom zagotavljajo pridobivanje znanj in izkušenj za samostojen razvoj prototipov in izdelkov.

Peskovnik – odprti laboratorij, ki deluje po principu 'študenti za študente', spodbuja interdisciplinarno delovanje in prosto inženirsko udejanjanje idej ter si zasluži častno omembo Inženirske iskre z željo, da še naprej ostane valilnica predlogov za inženirske iskre. 

 

Avtor fotografij: Andrej Križ